Release Notes Teamplay

v6.02.04 2024-01-09
 * En ny funktion för att registrera "Ackumulerade frisparkar" för Futsal har lagts till i matchprotokollet.
  (Funktionen aktiveras under "Inställningar">"System")

v6.02.03 2024-01-03
 * Ändrade inställningar för publicering för ny layot på cupsidan.

v6.02.02 2023-10-06
 * En ny option gör det möjligt för lagledare att redigera sina laguppställningar i matchprotokoll.
 * Kortbeteckningen på en befintlig klass kan nu ändras.

v6.02.01 2023-09-09
 * Matchprotokollet har anpassats med fler knappar för att fungera bättre med inmatning från mobil/platta.
 * En matchklocka finns nu inbyggd i matchprotokollet. Tiden kan även ändras manmuellt och spars till
  Teamplay med protokollet precis som tidigare.
 * Vid inloggning med nivå "Normal" visas dagens matcher som förstasida.

v6.01.03 2023-07-30
 * Valet att "Egna sidor" ska visas i huvudmenyn fungerade inte.
 * Namnbyte av lag ledde i vissa fall till att laget föll bort ur spelschema.

v6.01.02 2023-07-30
 * Schemaläggaren har utökats med en funktion för komprimera schema baserat på min. vilotid
  för lagen.
 * Aktuell spelar och lagstatistik finns nu tillgänglig som Excel-filer via menyn "Cupsida"
  i admin-delen.
 * Export till PDF-dokument fungerade inte för stora mängder data.

v6.01.01 2023-07-07
 * Admindelen av Teamplay har fått ett uppdaterat graiskt gränssnitt.
 * Schemaläggaren har utökats med en intervallfunktion för lättare schemaläggning av säsongsspel.

v5.06.04 2023-05-09
 * Schemaläggarens statusuppdatering har förbättrats.
 * Svarstiderna i webläsarens admin-gränssnitt har förbättrats.
 * Det finns nu möjligeht för inloggade lag att exportera sin laguppställning som pdf.

v5.06.02 2022-06-13
 * Uppladdning av bilder till galleriet misslyckades i vissa fall.

v5.06.01 2022-05-25
 * Laddning av sidor uppsnabbad genom bättre användning av CDN.

v5.05.01 2021-02-13
 * Alla utskickade fakturor sparas nu med unika filnamn. Dessa återfinns dels under respektive lag
  i lagregistret och dels under "Verktyg">"Dokument".

v5.04.02 2020-10-28
 * Bokstäverna "åäö" i användarnamn och lösenord fungerade i vissa fall inte.
 * Ändring av lagnamn i lagregistret uppdaterades inte automatiskt på cupsidan.

v5.04.01 2020-10-02
 * Den administrativa delen av Teamplay har nu ökad prestanda och tål högre belastning än tidigare.
 * Det är nu möjligt att ta med sig poäng in i ett seriespel som s.k. "startpoäng".

v5.03.13 2020-08-06
 * Schemaläggningen för grupper enligt regionmodellen har förbättrats.
 * Det är nu möjligt att under "Uppgifter serie" ange prioritet för lag som spelar enligt
  Regionmodellen. Hög prioritet innebär att laget schemaläggs så tidigt på dagen som möjligt.
 * Länk för video/bilder för en match kan nu sättas via multi-edit.

v5.03.12 2019-12-09
 * Det är nu möjligt att i lagregistret manuellt skicka fakturor via E-mail.
 * En ny sida för inställningar runt betalning har lagts till i menyn "Verktyg".
  Här kan man bl.a. ange E-mailadresser för notifiering samt meddelandetext för fakturautskick.
 * En ny guide har skapats som beskriver möjliga betalningsmetoder för anmälande lag.
 * Antal möjliga tecken i klassbeteckningen har utökats till 7.
 * Cupsidan finns nu även på Tjeckiska.

v5.03.11 2019-10-24
 * Under "Inställningar system" kan nu en valfri logotyp väljas för exporterade PDF-filer.
 * Det är nu valbart om reservlag och icke-betalda lag ska visas/markeras i lagförteckningen
  på cupsidan.
 * Knappar "Spara och stäng" har lagts in på ställen där man kan tänkas vilja ändra i flera steg.
 * Vald tab (admin-delen) sparas nu i webläsaren.
 * Lottningsmallen för "Manuellt slutspel" skapade felaktigt ett finalträd.
 * Serietabeller och resultat visas nu i pdf:er även om "Dölj serietabell/Resultat" är valt.

v5.03.10 2019-08-12
 * Funktionen "Justera matchtider" kan nu utföras på enskilda matcher.
 * Det är nu möjligt att dölja enskilda klasser och grupper på cupsidan.
 * Schemaläggaren har fått en ny parameter för vilotid för lag som ej får spela samtidigt.
 * En zoom-funktion har lagts till i Teamplays grafiska beläggningsschema över spelplaner.
 * Aktuell matchtid kan nu anges för pågående matcher.
 * Nya lottningsmallar har lagts in.

v5.03.09 2019-07-01
 * Funktionen "Kontrollera schema" visar nu även matchtiderna per lag.

v5.03.08 2019-06-26
 * Den nya cupsidan https://teamplay.nu länkas nu från Teamplay.
 * Nya lottningsmallar har lagts in för slutspelsträd till 16-lagsserier.
 * Programmet varnade ibland felaktigt för att en grupp var fullbelagd.

v5.03.07 2019-06-13
 * En ny guide har skapats som beskriver konfigurering anmälningsformuläret samt uppföljning av avgifter.
 * Lösenordshanteringen i Teamplay har nu gjorts säkrare.

v5.03.06 2019-01-22
 * Ett nytt grafiskt slutspelsträd har lagts till i admin-delen för att underlätta konfigurering
  av slutspelsträd.

v5.03.05 2019-01-08
 * Ny mailleverantör.
 * Diverse mindre buggfixar.

v5.03.04 2018-12-14
 * Nya lottningsmallar har lagts in för 9 grupper resp. 2 grupper där 4:or och 5:or går vidare.
 * En bugg i räkningen för antal lag i fortsättningsgrupper har rättats.

v5.03.03 2018-11-20
 * Lagvisningen i fortsättningsgrupper var i vissa fall felaktig.

v5.03.02 2018-10-18
 * När man klickade på ett lagnamn i lagregistret så hamnade man i sällsynta fall på fel lags uppgifter.
 * Det är nu möjligt att ha cupnummer + lagnummer som referens vid anmälan/inbetalningar.

v5.03.01 2018-08-20
 * Det finns nu möjlighet att automatiskt skapa och skicka en faktura i samband med laganmälan.
  Samma faktura kan även skapas i lagregistret (via "Export"-knappen). Fakturabeloppet speglar
  då det beräknade saldot som visas under "Avgifter" för laget.

v5.02.14 2018-07-03
 * Det finns nu möjlighet att dölja spelarpresentationen på cupsidan trots att lagpresentation är valt.
 * Land väljs nu automatiskt i anmälningsformuläret baserat på valt språk.

v5.02.13 2018-05-25
 * Det finns nu stöd för att visa landsflaggor på cupsidan. Land väljs i anmälningsformuläret och
  kan även ändras i lagregistret samt via multi-edit. Funktionen aktiveras under "Inställningar".
  * Diverse buggfixar.

v5.02.12 2018-04-20
 * Övergång från extern .css-fil till css via xml.

v5.02.11 2018-04-18
 * Lag på reservlistan visas nu i lagförteckningen på cupsidan och är markerade med en stjärna
  före lagnamnet.
 * Lag som har betalt in sina avgifter (enligt angivelse i lagregistret) markeras nu med fet stil
  i lagförteckningen på cupsidan.
 * Det lag-ID som syns i lagregistret finns nu med i betalningsreferenstexten i
  bekräftelsemailet som skickas ut vid laganmälan.
 * E-mailfunktionen i vyn "Matcher" fungerade inte för matcher i fortsättningsgrupper.

v5.02.10 2018-04-03
 * Att maunellt lägga till matcher fungerade inte.
 * Manuellt angiven serieplacering uppdaterades inte automatiskt på cupsidan.
 * Listan över domare uppdaterades inte automatiskt på cupsidan då nya domare lades till.

v5.02.09 2018-01-24
 * Felaktigt angivna spelarnummer kunde leda till en krasch då man uppdaterade laguppställningar.

v5.02.08 2018-01-22
 * Formuläret "Intresseanmälan domare" kan nu visas integrerat på cupsidan.
 * En nytt fält för länk till en foto/video-sida har lagts till för matcher. Kan användas
  för länk till live-sändnig, matchbilder, etc.
 * En ny lottningsmall har lagts in: "Playoff 1/8-final (6 grp, 16 lag vidare)".

v5.02.07 2017-09-08
 * En sammaställning över lag och spelarstatistik finns nu tillgänglig via knappen "Export"
  i vyn "Matcher". Denna är anpassad för ishockey och innebandy och kräver att
  matchprotokollets händelsedel används.
 * Domarförteckning med domarschema kan nu visas på cupsidan.

v5.02.06 2017-09-01
 * Serietabeller beräknas nu även om "Dölj serietabell" är ikryssat för gruppen. Dock så
  visas fortfarande inte tabellen på cupsidan.
 * Det finns nu två nya optioner under "Inställningar">"System". Dels så kan fälten dräktfärg
  döljas helt och dels finns nu valet "Racketsport" som indirekt döljer fälten för
  tröjnummer och spelarposition på cupsidan samt visar game-siffror istf periodresultat.
 * Schemaläggaren kunde i vissa fall hänga sig.

v5.02.05 2017-06-08
 * Bland lottningsmallarna för slutspelsträd finns nu även mallar för placeringsmatcher i
  vilka lagen hamnar baserat på placeringen i gruppspelet.
 * Funktionen "Rapportera flera matchresultat" visar nu endast ospelade matchnummer i listan.
 * Fälten för hemma och bortlag uppdaterades i vissa fall inte för placeringsmatcher.

v5.02.04 2017-05-03
 * Summan av antalet gula och röda kort per lag visas nu under "Lagstatistik".
 * Nytt fält inlagt för interna matchnoteringar.
 * Skalan för Fair Play-poäng utökad till 5 nivåer.
 * En inledande informationstext för Fair Play kan nu anges på cupsidan.

v5.02.03 2017-04-11
 * Vid namnbyte av lag så uppdaterades i vissa fall inte fortsättningsgrupperna.
 * Vid visning av matcher för ett visst lag via lagregistret så visades inte
  matcherna i fortsättningsgrupperna.

v5.02.02 2017-04-04
 * Matcher i fortsättningsgrupper visades ej vid laginloggning.
 * Det är nu möjligt att flytta lag mellan klasser med hjälp av multi-edit.
 * Ett felmeddelande ges nu om man försöker ändra en redan slutförd match via formuläret
  för flera resultat åt gången.
 * Det finns nu en begränsad version av Teamplay som tillåter max 12 lag.

v5.02.01 2017-03-01
 * Nu finns fullt stöd för Fair Play beräkning i Teamplay. Syftet med Teamplay Fair Play
  är att uppmuntra till god etik och moral inom idrotten. I matchprotokollet finns
  fält för att ange Fair Play-poäng (1-4) för hemma och bortalag. Det är lämpligt
  att lagen anger Fair Play-poäng för varandra efter varje avslutad match. Vid
  beräkning av Fair Play-tabellen som visas på cupsidan summeras dessa poäng per
  lag och divideras med antalet spelade matcher. Det lag som har högst snittpoäng
  vinner Fair Play-ligan och kan anses vara det lag som överlag uppträder mest sjyst.

v5.01.06 2017-02-08
 * Nu finns möjligheten att lägga information i sidokolumnen på cupsidan.
 * Dokument på formaten PDF, Powerpoint, Excel och Word kan nu laddas upp på cupsidan.

v5.01.05 2017-01-11
 * Fält för e-postadress/användarnamn i lagregistret fylldes i vissa fall i automatiskt
  med fel värde.
 * Det finns nu möjlighet att ange bakgrundsfärg för tabeller med stripes.
 * Det finns nu en engelsk version av guiden "Resultatrapportering och utskrifter".
 * Presentationen av spelarstatistik på cupsidan har förbättrats.

v5.01.04 2016-11-23
 * Vald placering till fortsättningsgrupp gick i vissa fall inte att ta bort.
 * Schemaläggaren stannade i vissa fall på 0% utan att ge ett meddelande.
 * Ny snyggare progress bar i schemaläggaren!

v5.01.03 2016-11-10
 * Det är nu möjligt att ifrån spelplatsregistret visa domarschema för valda spelplatser.
 * Fälten i anmälningsformuläret för besöksadress samt dräktfärg kan nu döljas.

v5.01.02 2016-10-10
 * Lagledare med tillstånd att redigera matchuppgifter kunde varken se sina matcher
  eller lag i samma klass.
 * En ny option för automatisk avstämning av inbetalningar har lagts till för att
  möjliggöra flera betalningar på samma OCR-nummer.
 * GPS-koordinater kan nu anges manuellt för speplatser.
 * Samma lagnamn inom en och samma klass tilläts i vissa fall felaktigt.

v5.01.01 2016-09-16
 * Det är nu möjligt att ha ett bildspel med text som toppbild på cupsidan.
 * Uppladdning av bilder misslyckades i vissa fall.

v5.00.11 2016-09-08
 * Funktionen "Skicka inloggningsuppgifterna via E-mail" är ej längre case-sensitive på mailadressen.
 * Det grafiska slutspelsträdet visades ej korrekt för slutspel med startnivå "Final" med "Match om 3:e pris".
 * Fliken "Avgifter" i vyn "Uppgifter lag" visades trots att "Dölj betalningsinformationen"
  var ikryssad under "Inställningar anmälan".
 * Funktionen att maila till lag för utvalda matcher fungerade i vissa fall inte korrekt.
 * Dubbelbokningar visades i vissa fall inte alls i vyn "Beläggningsschema".
 * Felmedelandet "Gruppnummer kunde ej sättas eftersom gruppen redan är full" visades i
  vissa fall felaktigt.

v5.00.10 2016-06-23
 * En ny layout för cupsida har lagts till för Nyheter/Facebook i högerkolumnen.
 * Det finns nu möjlighet att skapa placeringsmatcher för plats 5-16 för 1/8-finalträd.
 * Förhandsgranskning av egendefinierade sidor fungerade inte.

v5.00.09 2016-06-08
 * E-postadressen måste nu konfirmeras vid anmälan.
 * I vyn "Lag" kan man nu filtrera ut lag som är icke-reserv.
 * Länken för att förhandsgranska egendefinerade sidor fungerade inte.
 * Vissa parametrar sparades inte i dialogen "Inställningar tävling".

v5.00.08 2016-05-30
 * Spelatser kunde i vissa fall felaktigt raderas då funktionen multi-edit användes.

v5.00.07 2016-05-25
 * Spelatser och andra valfria platser kan nu visas i en översiktskarta på cupsidan i menyn
  "Info". Platserna lägger du till i menyn "Arkiv">"Karta" i Teamplay. I spelplatsregistret
  finns nu även nya fält för besöksadressen.
 * Lagen för fortsättningsgrupper visades inte för klasser som saknade slutspel.

v5.00.06 2016-05-16
 * Lagens hemmaort kan nu visas i Google Maps i lagförteckningen på cupsidan.
 * Bildspelet har optimerats för att ta mindre plats på skärmen.

v5.00.05 2016-04-29
 * Funktionen "Rapportera flera matchresultat" har förenklats och nås nu via en ikon i huvudmenyn.
 * PDF:er visas nu alltid som en länk istället för att öppnas i ett nytt fönster.
 * Slutspelsträdet på cupsidan visades ibland felaktigt trots att det inte användes.
 * Kryssrutan för att välja alla element i en lista fungerade inte i vissa web-läsare.

v5.00.04 2016-04-22
 * Beräkningen av svenska OCR-nummer var i vissa fall felaktig.
 * Optionen "Inaktivera uppdatering av cupsidan" gjorde att slutspelsträdet inte uppdaterades.

v5.00.03 2016-03-21
 * Den inbyggda text-editorn har uppgraderats med flerspråkstöd samt nya funktioner
  och nytt utseende.
 * En spärr har lagts in då man försöker ange fler än 16 lag per grupp/serie.
 * Det är nu möjligt att blockera att förändringar uppdateras på cupsidan.
 * Funktionen att maila till lag för utvalda matcher fungerade i vissa fall inte korrekt.
 * Funktionen "Automatisk gruppindelning" tog inte hänsyn till lag markerade som "Reserv" på
  rätt sätt.
 * Det grafiska slutspelsträdet uppdaterades inte alltid då resultat matades in.

v5.00.02 2016-03-07
 * Det finns nu möjlighet att aktivera visning av tidigare års resultat ("Historik") på cupsidan.
 * Ytterligare 6 st möjliga egendefinierade numeriska fält/kolumner har lagts till för
  laganmälan.
 * Funktionen "Sätt matchnummer" uppdaterade inte matchnummer för slutspelsmatcher förrän
  ett matchresultat sparats.
 * Det finns nu stöd för att lägga in lag-loggor i lagregistret via "Multi-edit" så att dessa
  sedan visas på cupsidan. Loggorna skall först laddads upp till galleriet.

v5.00.01 2016-02-15
 * Teamplay har nu en integrerad cupsida där man hanterar allting i Teamplay och med
  ett enda login.
 * Både administrationsdel och cupsida är nu mobilanpassade.
 * Man kan lägga till egna sidor i den integrerade cupsidan samt redigera sidfoten.
 * Facebook-stöd

v4.52.39 2015-08-07
 * Fältet "Regionskod" kan nu sättas via funktionen "Multi-edit" för lag.
 * Fältet "Sista dag för att redigera sina beställningar" har ändrats till ett datumfält.
 * Fältet "Reserv" överförs nu för funktionen "Byt plats" i lagregistret.
 * Bugg fixad runt runt "Sista dag för att redigera sina beställningar" i lagregistret.
  Ifyllt antal beställningar nollställdes då man sparade uppgifter efter utgånget datum.
 * Egendefinierade textfält kan nu optionellt sättas som ej skrivbara för lagledare.

v4.52.38 2015-05-28
 * En ny funktion "Automatisk gruppindelning" har lagts till. Denna fördelar lagen i
  lagregistret i grupper så att alla lag får ett bestämt antal matcher baserat på
  enkelmöten mellan lagen. Den försöker även fördela lag i olika grupper baserat
  på fältet "Regionskod" (för att skilja lag från samma region) samt på lagnamnet.
 * Det är nu möjligt att välja upplaga av cupen i login-fönstret och även om man väljer att
  logga in en äldre upplaga av cupen så hamnar anmälningar, etc, alltid i den aktuella
  upplagan av cupen.
 * En ny funktion "Händelselogg" har lagts till i menyn "Verktyg". Den gör det möjligt
  för administratörer att se alla kommandon som utförts i systemet, tidstämplade samt av vem.
  Funktionen aktiveras under "Inställningar system".
 * De är nu möjligt att kryssa för en eller flera planer i spelplatsregistret och klicka
  på knappen "Matcher" för att visa matcherna för just dessa planer.
 * De är nu möjligt att kryssa för en eller flera matcher och klicka på knappen "E-mail"
  för att skapa ett email till lagens ledare.
 * Ett nytt fält "Anmälningsdatum" för "Intresseanmälan domare" har lagts till.
 * Ett nytt fält "Sista dag för att redigera sina beställningar" har lagts till under
  "Inställningar anmälan". Syftet är att kunna skilja på sista datum för att ändra antal
  beställningar av cuppaket, mat, etc, och sista datum för övriga laguppgifter.
 * Fälten "Domarnummer" och "Domarkompetens" är inte längre obligatoriska i formuläret
  "Intresseanmälan domare".
 * Tre nya lottningsmallar inlagda: "Playoff 1/16-final (6 grp, 24 lag vidare)", "1/16-final
  (10 grp, 1:or & 2:or vidare)" samt "1/16-final (10 grp, 3:or & 4:or vidare)".

v4.52.37 2015-03-21
 * Det är nu möjligt att ändra kortbeteckningen (ex. "P11") på en befintlig klass.
 * En ny funktion "Spara som" finns nu för klasser under "Uppgifter klass".
 * Fälten "Född" och "Domarnummer" har lagts till i domarregistret samt i intressseanmälan.
 * Ny lottningsmall inlagd för "Playoff 1/8-final (6 grp, 12 lag vidare, 3:or & 4:or)".
 * Det är nu möjligt att inkludera bilder från galleriet även för deltagaranmälan.
 * Slutspelstyp visades felaktigt i vyn "Klasser" för Deltagaranmälan.
 * I vissa fall genereades felaktigt felmeddelandet "kan ej tas bort eller byta klass/grupp
  eftersom laget ingår i en eller flera matcher" då man försökte ta bort ett lag.
 * Funktionen "Beläggningschema" visade ett fält för mycket samt visade inte
  rubriklisten om dagens datum var samma som matchdagens.
 * Avgränsaren mellan E-postadresser i utskick till lag ändrad från komma till semikolon.

v4.52.36 2014-11-15
 * Funktionen "Beläggningschema" kraschade i vissa fall då den skulle visa matcher som pågår
  över midnatt.
 * Schemaläggaren informerar nu om att matcher i fortsättningsgrupper schemaläggs på
  samma villkor som slutspelsmatcher.
 * Lag som deltar i flera klasser får nu egna sidor i "Laguppställning som PDF".
 * Det krävs nu "Admin"-rättigheter för att välja ett annat års cup via menyn "Arkiv".
 * Det ges nu ett ett felmeddelande om man försöker ta bort eller ändra klass/grupp
  för ett lag som ingår i en eller flera matcher.

v4.52.35 2014-10-24
 * Via menyn "Arkiv">"Öppna" kan man nu öppna gamla/genomförda turneringar.
  Det är dock viktigt att man återgår till den aktuella turneringen innan
  man loggar ur Teamplay eftersom anmälningsformulär och laginloggning går
  till den för tillfället öppna turneringen.
 * Klassens textbeskrivning visas nu i rullgardinsmenyn i anmälningsformuläret.

v4.52.34 2014-09-08
 * Vid samtidig uppdatering av matchprotokoll från flera platser så kunde i vissa fall
  lagnamnen i gruppspelet skrivas över i schema.
 * Ett felemeddelande om att ingående grupper ej existerar i klassen visades i sällsynta
  fall då man försökte skapa matcher.
 * Ett felmeddelande ges nu om ett lag tilldelats ett gruppnummer utan att ha några
  matcher i den gruppen.
 * Det är nu möjligt att filtrera lag/person-registret baserat på de egendefinierade
  fälten.
 * Dolda matcher (i osymmetriska slutspelsträd) kunde i vissa fall få icke unika
  matchnummer.

v4.52.33 2014-05-27
 * Det är nu möjligt att manuellt ange hemma och bortalag i matcher.
 * Sorteringsmöjligheterna i cupsidans spelschema har förbättrats samt tiden för att
  publicera har förkortats.
 * Steg-för-steg-beskrivningen för att lägga upp en cup har förbättrats.
 * Kortvarianter av kolumnrubrikerna för egendefinierade fält tas nu med vid export
  till Excel.
 * Fel poster togs i vissa fall med vid export av register till Excel.
 * Utskrift av matchprotokoll till pdf samt export av register till Excel
  skedde utan sortering av posterna.
 * Fältet "Logi" under "Uppgifter lag" sparades ej.

v4.52.32 2014-04-28
 * Teamplay stödjer nu förutom A och B även C och D-slutspel. De fyra slutspelstyperna
  kan konfigureras oberoende av varandra och med olika trädstorlek.
 * I anmälningsformuläret finns nu möjligheten att begränsa valt antal av ett visst
  egendefinierat fält som är kopplade mot en avgift.
 * Där är nu valbart om postadress skall finnas med i anmälningsformuläret.
 * Diverse uppdateringar i anmälningssystemet för personer.
 * Inställningen "Manuellt slutspel" för klasser sparades inte korrekt.
 * Vid export av register till Excel togs i vissa fall inte alla poster med.
 * Ett felmeddelande genererades för spelschematypen "Regionmodellen" om antalet
  möten var satt till noll.

v4.52.31 2014-03-15
 * Teamplay kan nu användas som ett generellt anmälningssystem för personer och har samma
  funktioner som för lag när det gäller inloggning, egendefinierade fält, automatisk
  avstämning av avgifter, m.m.
 * Spelarstatistik såsom mål, assist, röd/gula kort, etc, kan nu registreras enkelt per
  spelare i matchprotokollet utan att behöva registrera matchhändelser.
 * Textfält för övrig information tas nu med vid export av lagregistret till Excel.

v4.52.30 2014-02-18
 * Export till Excel kan nu göras från domarregistret.
 * Lagnamnen visas nu invid fälten för manuellt angiven gruppplacering (lottning).
 * Anmälningssidan kunde inte nås i de fall som fältet "Rullgardinsmeny kopplad till avgift"
  var definierat med olika antal rader för beskrivning och tillhörande avgift.
 * Ej spelade slutspelsmatcher pga direktkvalificering döljs nu i det grafiska slutspelsträdet.
 * Uppladdning av bilder till galleriet gav ett felmeddelande.
 * En ny guide har skapats som beskriver konfigurering av den publika cupsidan.
 * Uppdaterat guiderna "Templay Guide - Slutspel" samt "Resultatrapportering och utskrifter".

v4.52.29 2013-11-16
 * Antalet anmälda lag samt antalet reservlag visas nu i administrationsdelen samt
  på cupsidan.
 * En länk "Uppdatera" har lagts till på cupsidan för att göra det enkelt att uppdatera
  innehållet på sidan om web-browsern ej förstått att göra det automatiskt.
 * Bekräftelsemailet vid anmälan visar nu tydligare om man är antagen endast som reserv.
 * Förtydligande i anmälningsformulär och lagregister att födelsedatum skall anges som ÅÅMMDD.
 * Felaktigt gruppnummer visades i "Fairplay som PDF".
 * Anmälningsformuläret nåddes inte från vissa arbetsplatser pga spärrad port.
 * Vyn "Slutspelsträd som PDF" returnerade en blank sida istället för ett felmeddelande om
  slutspelsmatcher saknades för klassen.
 * Om laget angav en felaktig mail-adress vid anmälan så fick inte heller cuparrangören
  något bekräftelsemail.

v4.52.28 2013-09-13
 * En antal guider/manualer har lagts till med länkar på startsidan.
 * Fältet "Omg" (Omgång) kan nu sättas via funktionen "Multi-edit" för matcher.
 * Rättighetsnivån "normal" för login räcker nu för att skapa laguppställningar.
 * Inmatning av matchhändelser och laguppställningar är nu mindre känsligt för felinmatningar
  i form av blanktecken, inledande nollor, etc.

v4.52.27 2013-08-28
 * En ny funktion "Justera matchtider" har lagts till. Med denna kan man justera ett befintligt
  schema framåt eller bakåt i tiden med ett konstant antal dygn, timmar och minuter.
 * Sortering per kolumn inlagt i domarregistret.
 * En funktion som kontrollerar att angivna lagnamn har tillåten längd samt ej innehåller
  specialtecken har lagts till.
 * Även ledare visas nu i vyn "Spelare / Ledare" tillsammans med summan av totala antalet personer.
 * Funktionen "Uppdatera laguppställning från lagregistret" fungerade ej för enskilda matcher.
 * Utskriften "Lagregister som PDF" fungerade ej.

v4.52.26 2013-07-21
 * Funktionen "Intresseanmälan domare" har lagts till så att domare via ett formulär kan
  anmäla intresse för en cup. Domaren hamnar då i domarregistret och arrangören kan välja
  att anlita denne.
 * En generell längdbegränsning på web-adresser gör att man inte kan maila fler än 100 lag
  åt gången från en web-browser. Nu ges möjligheten att själv kopiera in mottagarlistan
  för obegränsat antal lag.
 * Fel rättat i schemaläggaren som uppstod då ej definierade spelplatsnamn angivits.
 * Det är nu tillåtet att använda kolon (":") i spleplatsnamn.
 * Minimilängd OCR-nummer nu ändrat till 10 tecken.
 * Meddelandetexterna för schemaläggaren har översatts till engelska, finska och norska.

v4.52.25 2013-06-28
 * En funktion "Systemåterställning" har lagts till. Vid en Systemåterställning återställs lagregister,
  spelare/ledare, grupper/klasser samt spelschema till en tidigare tidpunkt (Återställningspunkt).
  Användbart t.ex. vid schemaläggning då man ibland vill gå tillbaka till en tidigare version.
 * Egendefinerade numeriska och logiska kolumner i lagregistret summeras nu på sista raden.
 * Diverse mindre förbättringar har gjorts i olika vyer.

v4.52.24 2013-06-18
 * Teamplay kan nu generera ett grafiskt beläggningsschema över spelplatser där dubbelbokningar
  samt matcher som ligger för tätt markeras. Man kan direkt i det grafiska schemat flytta matcher
  samt ändra tid och spelplats. Möjlighet finns även att filtrera ut matcher och man får en
  snabb överblick över när matcher börjar och slutar samt vart eventuella lediga tider finns
  tillgängliga.
 * Export till Excelfiler kan nu göras från spelschema och lagregister.
 * En ny layout för matchkort (domarkort) har lagts till.
 * Det är nu möjligt att ange önskad längd på de OCR-nummer som Teamplay skapar.
 * Ett inledande unikt nummer ingår nu i OCR-numret så att samma OCR-nummer ej kan
  förekomma i två samtidiga cuper.
 * Det är nu möjligt att ange höjd toppbild för Teamplay's inbyggda cupsida.

v4.52.23 2013-05-15
 * Funktionen "Uppdatera laguppställningar" har snabbats upp.
 * Knapp för delning till social media har lagts till i cupsidan.
 * Bekräftelsemailet vid anmälan har gjorts tydligare.

v4.52.22 2013-04-13
 * Tre nya lottningsmallar för slutspel har lagts till.
 * Matcher med dolt resultat exporterades felaktigt med synligt resultat i cupsidans Excelfil.
 * Vid omnumrering av matcher finns nu en kryssruta för att tömma eventuellt befintliga matchprotokoll.
 * Beläggningschema är nu mindre klottrigt för scheman med tätt mellan matcherna.

v4.52.21 2013-04-06
 * Filtrering av matcher på spelplats fungerade ej i Internet Explorer om spelplatsnamnet innehöll
   å, ä eller ö.
 * Lagen markerade som "Reserv" visas nu ej i listan av deltagande lag på cupsidan.
 * Språket för den genererade cupsidan ställs nu in oberoende av administratörsdelens språk.
 * Avgiftsberäkningen i utskriften "Lagregister som PDF" var inte korrekt.

v4.52.20 2013-03-03
 * Hanteringen av lagavifter har byggts ut med möjligheten att stämma av inbetalningar automatiskt
  baserat på OCR-nummer. Det som krävs är en avstämningsfil och formaten som stöds är Nordeas
  Total IN, Bankgirots BGMAX samt Finska referensnummer. Innehållet från avstämningsfilen klistras
  in i Teamplay och därefter sker avstämningen automatiskt.

v4.52.19 2013-02-03
 * Ett nytt egendefinierat fält i form av en rullgardinsmeny med koppling till en avgift har lagts till.
  Användbart t.ex. om anmälningsavgiften ej är kopplad till klass utan beror t.ex. av boendeval.
 * En länk har lagts till på inloggningssidan för begäran av inloggningsuppgifter via E-mail.
 * Visning av annonser i högerkolumnen visades felaktigt även i resultatsidor.

v4.52.18 2013-01-24
 * En ny sektion "Avgifter" har lagts till under "Uppgifter lag" för hantering av avgifter. Här summeras
  alla avgifter med möjlighet att ange avdrag. Resterande belopp för laget att betala räknas ut.
 * Egendefinierade fält har utökats med möjligheten att koppla en avgift mot fältet. Det betyder att om
  ett anmälande lag anger ett antal av någonting så registreras den totala avgiften i lagregistret
  så att du som cuparrangör sedan kan följa upp hur mycket ett visst lag skall betala.
 * Anmälningsavgiften kan nu anges per klass under "Uppgifter klass". Vid anmälan registreras
  anmälningsavgiften i lagregistret för uppföljning.
 * Sista datum för laginloggning har ändrat betydelse till sista datum för redigering av laguppgifter.
  Lag kan således alltid logga in för att titta men bara göra ändringar fram tills ett visst datum.

v4.52.17 2013-01-12
 * Valet av lottningsmallar för slutspelsträd har flyttats in under "Inställningar klass".
 * Ibland uppdaterades inte vissa resultatsidor trots att "Automatisk publicering" var aktiverat.

v4.52.16 2012-12-30
 * Födelseår för spelare visades ej i matchprotokollet (admin-delen).
 * Crashproblem i samband med vsining av sidor med hjälptext fixat.

v4.52.15 2012-11-21
 * Språkvalet görs nu från inloggningssidan vilket gör att även lagledare som loggar in kan
  välja språk.
 * Anmälande lag kan nu välja språk för anmälningsformuläret oavsett vilket språk Teamplay är
  inställt på.
 * Lagledare som loggar in kan nu se uppgifter om betalning, datum och avgifter men inte ändra.

v4.52.14 2012-11-08
 * Då man valde ett lag för redigering i lagregistret hamnade man i sällsynta fall på fel lag.
 * Ett fält för adressen till den officiella cupsidan har lagts till under cupinformationen.
  Denna används bl.a. för att skapa ett index över alla cupers sidor i de mobilanpassade sidorna.

v4.52.13 2012-10-08
 * Då man la till en ny speplats så sparades denna även om man fick ett felmeddelande pga
  felaktig tidsangivelse.
 * Uppladdning av bilder till galleriet misslyckades i vissa fall.
 * I vissa fall fungerade ej resultatrapporteringen.
 * En ny sida för turneringsinformation har lagts till för layouten "Komplett cupsida".

v4.52.11 2012-09-22
 * En SMS meddelandefunktion har lagts till som gör det möjligt att skicka SMS till ledare och domare
  direkt ifrån Teamplay. Du betalar endast för det exakta antalet SMS du skickat (ej pott).
 * E-mailfuntionen finns nu även för utskick till domare.

v4.52.10 2012-08-22
 * Problemet med att Teamplay Web inte nås från vissa arbetsplatser pga spärrade portar torde nu vara löst.
 * En option har lagts till för att göra fältet "Spelplats" till ett fritextsfält istället för en
  rullgardinsmeny har lagts till.

v4.52.9 2012-08-11
 * Import av slutspelsmatcher i Teamplay Win kunde ge upphov till felvisning av lag i slutspelsträd.

v4.52.8 2012-07-26
 * I Teamplay Win gavs ett felmeddelande för tidsangivelser större än 24 minuter i
  matchprotokollets händelsedel.
 * Importen av enstaka matcher i Teamplay Win är nu tvunget att ske i kronologisk
  ordning för slutspelsträd. Detta för att säkerställa att beräkningen av lagen blir korrekt.

v4.52.7 2012-05-11
 * Laganmälan registrerades inte om formuläret var inställt på att lösenord för inloggning
  ej skulle anges.

v4.52.5 2012-04-03
 * Samma lagnamn i flera klasser kunde resultera i att fel matcher visades för laget i
  lagpresentationen.
 * Sortering på spelare och ledare lagpresentationen var ibland felaktig.

v4.52.4 2012-04-01
 * Lagstatstik visades trots att resultat var satt som "dolt" för klassen.
 * Rättat en HTML-länk till schema/tabell för grupper.

v4.52.3 2012-03-17
 * Funktionen spelschemakontroll visar nu även antal matcher per spelplats och lag.
 * Det är nu möjligt i Teamplay Win att importera enstaka matcher från en annan databas.
 * Det gick inte att spara vissa formulär med webläsaren Chrome.

v4.52.2 2012-02-26
 * Labels för inmatningsfält på inloggningssidan visades ej i vissa web browsers.

v4.52.1 2012-02-16
 * Administrationsdelen av Teamplay finns nu i en begränsad mobilanpassad variant. Här kan du bl.a.
  sköta resultatrapportering.
 * En mobilanpassad version av cupsajten finns nu tillgänglig på adressen m.teamplaycup.se.

v4.51.24 2011-12-16
 * Antalet möjliga fortsättningsgrupper har utökats till 16. Det innebär att antalet vanliga grupper
  kan vara upp till 16 om fortsättningsgrupper används, annars 32.
 * PDF:er öppnas nu alltid i ett popup-fönster och sidan som anropade förblir kvar.
 * Vid bortagning av en klass där lag redan fanns tilldelade så skapades i vissa fall felaktigt
  motsvarande grupp istället.
 * Spelplatser saknades ibland i rullgardinsmenyn i listan över matcher.
 * Annonser kan nu visas även i bildspelet.
 * Egendefinierade fält i form av rullgardinsmenyer kunde inte editeras under "Uppgifter lag".

v4.51.23 2011-10-05
 * En utskrift för Lagkort har lagts till. Detta är ett informationskort till cupdeltagaren som t.ex.
  kan plastas och förses med halsband. Lagnamn, klass, grupp samt spelschema hämtas automatiskt ur
  databasen. Övrig valfri information på kortet anges under "Inställningar lagkort".
 * Klubblogo's kan nu laddas upp och kopplas till lag. Visas bl.a. i lagpresentation och i lagkort.
 * Det är nu möjligt att lägga in egen HTML-kod mellan <HEAD> och </HEAD> i startsidan.
  Användbart för besöksräknare som t.ex. Google Analytics.
 * Klassnamn längre än 5 tecken gjorde att gruppindelningen ej fungerade.
 * Bokstäverna "åäö" visades felaktigt i vissa texter om man öppnade Teamplay via Sportniksidan.
 * Det gick inte att spara formulär med webläsaren Safari på MAC under vissa omständigheter.

v4.51.22 2011-08-11
 * Ett antal nya fält såsom "anmälningsavgift", "logi", "logiavgift", "betalningsdatum", etc, har lagts till i
  lagregistret. Dessa ligger i en egen "Intern" sektion och syns inte för lag som loggar in.
 * En utskriftsvänlig layout har lagts till i lagregistret i Teamplay's administrationsdel.
 * Anmälningsfunktionen har kompletterats med möjligheten att anmäla sig via E-post.
 * Rullgardinsmenyn för snabbval av visning av matcher visades felaktigt vid lag-login.

v4.51.21 2011-07-07
 * En Excelfil med samtliga matchresultat skapas nu i samband med publicering. Den nås via Rullgardingsmenyn
  (Index) på cupsidan

v4.51.20 2011-07-03
 * Anmälningssidan har fått en inledande informationstext om att vissa arbetsplatsers brandväggar förhindrar
  anmälningssidan att visas.
 * Ett felmeddelande ges nu om man försöker maila fler än 100 mottagare (2000 tecken) åt gången.

v4.51.19 2011-06-16
 * En rullgardinsmeny för snabbval av visning av matcher har lagts till i verktygsfältet.
 * Det gick inte att spara vissa formulär med webläsaren Safari på MAC.
 * Matchnummerdubletter kunde ibland uppstå då en eller flera grupper var schemalagda med regionmodellen.

v4.51.18 2011-05-23
 * Schemakontrollen visade inte alltid minsta vilotid för fallet tre samtidiga lag uppsatta att ej få
  ha match samtidigt.
 * Endast kolumnrubrikerna visades i vissa fall i lagregistret med Internet Explorer som webläsare.

v4.51.17 2011-05-18
 * Kolumner för regionskod samt egendefinierade fält inlagda i vyn "Schemaläggningsparametrar" lag.
 * Kolumn för antalet lag inlagd i vyn "Schemaläggningsparametrar" grupper.
 * Laginloggningen visade i vissa fall inte de lag man var registrerad för.

v4.51.16 2011-05-11
 * "Multi-edit" har lagts till i vyn "Spelplatser" för att kunna sätta uppgifter på flera
  poster åt gången.
 * Vid registrering av kontaktperson för lag skickas nu ett email med inloggningsuppgifter.

v4.51.15 2011-05-02
 * Funktion för visning av valfria kolumner infört i lagregistret.
 * Lagregistret kan nu sorteras på anmälningsdatum. Standardsorteringen som tidigare var på lagnamn är
  ändrat till sortering på klass.
 * Serietabellberäkningen visade fel om tre eller fler lag hade samma poäng samt ett udda antal oavgjorda
  resultat inbördes.
 * Det är nu möjligt att dölja fälten för inloggningsuppgifter i anmälningsformuläret i de fall man inte
  vill ge lagen möjlighet att logga in i Teamplay.
 * Rullgardingsmenyn (Index) på cupsidan kan nu kompletteras med egna menyalternativ/länkar.
 * I matchprotokollet finns nu möjligheten att markera "Matchens lirare". Detta symboliseras sedan som en
  stjärna i matchprotokollet på cupsidan. I spelarstatistiken summeras även antalet utnämningar till
  "Matchens lirare".
 * En ny PDF-utskrift för lagregister har lagts till.

v4.51.14 2011-04-11
 * Fält för "Regionskod" nu valbart att visa i lagregistret. Detta fält används bl.a. då man skapar spelschema
  enligt "Regionmodellen". (Modell som bygger på att lag från samma region i möjligaste mån ej skall behöva
  spela mot varandra)
 * Beläggningschema över spelplatser visades osorterad.
 * Om något av lagen i en viss match ändras så tas ev. laguppställnng och match-händelser nu automatiskt bort.
 * Funktionen "Sätt matchnummer" uppdaterade inte matchnummer i hemma resp bortalagsfältet för slutspelsmatcher.

v4.51.13 2011-04-07
 * Export av lag från lagregistret gav ett felmeddelande.
 * Web-läsare som Safari och Chrome gav ibland felmeddelandet "Användaren saknas" när man sparade formulärdata.
 * Separatorlinje mellan annonser i högerkolumnen visades ej.
 * Fälten för telefon bostad och arbete var förväxlade under "Uppgifter lag".

v4.51.12 2011-03-12
 * Multi-språk support nu inlagt för cupsidan. Besökaren väljer språk genom att klicka på en av landsflaggorna.
 * Det är nu möjligt att dölja informationstexten i sidhuvudet på cupsidan. Användbart t.ex. då man lägger in en
  egen toppbild.
 * Meny-indelningen i web-interfacet har ändrats litegrann för att bli mer effektivt och logiskt.

v4.51.11 2011-02-21
 * Kontrollen av inmatad tid i matchprotokollet gav ett felmeddelande för speltid målvakter.
 * En ny vy över samtliga spelare har lagts till under "Register". Därav har en ny ikon har införts för
  lagregistret i verktygsfältet.
 * "Avbryt"-knappar har lagts till i flertalet inställningsdialoger.
 * Ikonen "Uppgifter" har ersatts med länkar i vyerna matcher, lag, spelplatser, m.fl. för att det göra det
  lättare för användaren att navigera.
 * En följd av ovanstående ändring är att "Uppgifter" för en match nu nås genom att klicka på matchnumret och
  matchprotokollet via ikonen t.h.
 * En hjälptext som beskriver hur man anger matchhändelser i matchprorokoll har lagts till.
 * Antalet spelare i matchprotokollet har utökats till 30 för att stämma med pappersutskriften.
 * Då man försökte spara ett matchprotokoll med flera målvakter gavs felmeddelanden om ej angiven speltid
  för dessa trots att matchen ej var markerad som "Slutförd".
 * Första spelaren i en trupp saknades alltid i utskriften "Laguppställning som PDF".

v4.51.10 2011-02-13
 * Luckor i gruppnumreringen kunde uppstå om man tog bort grupper vilket gjorde att slutspelsträdet inte
  uppdaterades som det skulle.
 * Tiden för det dynamiska bildspelet gick inte att ställa in.

v4.51.9 2011-02-02
 * Det finns nu möjlighet att skapa ett dynamiskt bildspel som byter innehåll dag för dag enligt ett
  egendefinierat schema.
 * Resultat för matcher en gång satta i status "Slutförd" räknades med i serietabeller även om man ändrade
  status till "Ej påbörjad".
 * Det var ej möjligt att ändra ett lag i reservlistan till icke-reserv.
 * Då resultatsidor från Teamplay bäddades in i iframes högre än vad bildskärmen kan visa så hamnade man
  längst ned på länkade sidor. Detta är ändrat så att man nu alltid hamnar högst upp.
 * Menyn "Matcher" har kompletterats med vyerna "Visa samtliga idag" och "Visa ospelade idag" för lättare
  navigering.
 * Under "Inställningar"->"System" kan man nu ställa in att PDF-filer skall öppnas i ett eget fönster/tab.
  (Alt i Firefox kan man ställa in att PDF:er skall öppna i PDF-läsaren istället för browsern)
 * Val av matchdag har lagts till som en rullgardings-meny i vyn "Matcher" på den publika webbsidan.

v4.51.8 2011-01-04
 * Det är nu möjligt att ange följande status för en match: "Ej påbörjad", "Pågår" eller "Slutförd". Detta
  visas sedan med olika symboler i spelschema för att det skall vara lätt att följa händelseutvecklingen via
  websidan.
 * Spelar och lagstatistik kan nu inkluderas i bildspelet.
 * En ny funktion "Multi-edit" har lagts till i vyn "Klasser" för att kunna sätta uppgifter på flera
  serier/klasser åt gången.
 * "Regionmodellen", dvs möjligheten att skapa schema som bygger på att lag från samma region i möjligaste
  mån ej skall behöva spela mot varandra, är nu implementerat i Teamplay Web.
 * Ingående lag i fortsättningsgrupper nollades i vissa fall tillfälligt tills att nästa publicering gjordes.

v4.51.7 2010-12-15
 * Möjligheten att plocka ut bäst placerade lag mellan grupper, till slutspelsträd, har utökats från 8:e till
  10:e placering. Exempel: "10:e bästa 3:a".
 * Lag med dubbla blanktecken i namnet gav felmeddelande att de ej ingick i serien bl.a. vid publicering.
 * Det är nu möjligt att ange hemma och/eller bortalag som tomma fält. Användbart för pausaktiviteter samt då
  lagen ännu ej är bestämda.
 * Funktionen "Visa matcher per lag" i lagregistret visade endast lagets hemmamatcher.
 * Funktionen "Kontrollera schema" sorterade inte korrekt på kortaste vilotid.
 * Layout-justeringar i bildspelet för att få plats med mera på en skärmsida.
 * Nytt beställningsnummer SMS.

v4.51.6 2010-12-12
 * Registrerande lag kan nu ges möjligheten att registrera matchresultat samt ändra matchuppgifter via sitt
  lag-login.
 * Cuper med endast en klass får nu en direktlänk till resultatsidan i huvudmenyn istället för att gå omvägen
  via menyn "Klasser".
 * PDF-utskrift för laguppställningar har lagts till.
 * Ibland visades skräptecken istället för "åäö" i web-browsern pga att fel "charset" var angivet i HTTP
  headers.
 * Det är nu möjligt att ange att "Bästa trea", "Näst bästa två", etc, kan plockas även till
  fortsättningsgrupper.
 * Funktionen "Beläggningsschema" visade felaktigt en och samma spelplats flera gånger då olika planer
  användes.
 * Schemaläggaren ignorerade i vissa fall angivet "Max antal matcher per grupp".

v4.51.4 2010-11-30
 * Schemaläggaren lade i vissa fall ut slutspelsmatcher tidigare än angiven tidigast tillåtna start.
 * En ny funktion "Multi-edit lag" har lagts till i vyn "Lag" för att kunna sätta laguppgifter på flera lag
  åt gången.
 * Menyn "Anmälan" i genererade sidor syntes endast om menyn "Admin" var påslagen samtidigt.
 * Spelplatser med samma namn blandades i vissa fall ihop i spelplatsregistret.

v4.51.3 2010-11-23
 * Lagpresentationen har förbättrats så att inte alla lagen med spelare och ledare visas i en lång lista utan
  var och ett för sig.
 * Sporadiskt så saknades vissa spelplatser i beläggningsschema.
 * Menyspråket återgick alltid till svenska vid uppgradering av Teamplay Web.

v4.51.2 2010-11-17
 * En avancerad texteditor har integrerats vilket gör det möjligt att infoga bilder från galleriet, infoga
  länkar, m.m., i informationstexter, nyheter, anmälningsformulär etc.
 * Nya och uppdaterade ikoner har införts i verktygsfältet.

v4.51.1 2010-11-10
 * Fair Play-beräkning är nu implementerat i Teamplay Web.
 * PDF-utskrift för serietabeller visades ej pga ett felmeddelande då flera lag hade samma poäng.
 * En rullgardinsmeny (pulldown) kan nu fritt definieras för anmälningsformuläret under "Egendefinierade
  fält" för lag.
 * Ett fält för valfri meddelandetext i bekräftelsemailet till anmälande lag har lagts till. Lämpligt för
  t.ex. betalningsanvisningar.
 * Det gick inte att logga in via länken "Admin" i genererade hemsidor.
 * Det är nu möjligt att ange serieplacering manuellt för de fall där placeringen måste lottas.
 * Stöd inlagt för fortsättningsgrupper, dvs grupper vars lag hämtas från andra grupper t.ex. då man har
  gruppspel med flera nivåer eller då slutspelet spelas som en serie.
 * Det är nu möjligt att ladda upp valfria bilder till ett bildgalleri. Dessa bilder kan man sedan infoga i
  nyhetstexter, cupinformation, etc, på cupsidan.

v4.50.5 2010-09-30
 * Då man lade till flera lag eller domare samtidigt med IE8 så gavs ett felmeddelande.
 * PDF-utskriften "Översikt" gav ett felmeddelande pga en saknad bildfil.
 * En ny funktion "Multi-edit match" har lagts till i vyn "Matcher" för att kunna sätta matchuppgifter på
  flera matcher åt gången.
 * Funktionen "Slutspelsträd som PDF" inkluderar nu även B-slutspel om sådant finns.
 * PDF-utskrift för serietabeller i ett antal olika layouter har lagts till.

v4.50.4 2010-08-29
 * Funktionen "Inställningar"->"Texter" fungerade inte.
 * Lag som ännu inte spelat några matcher hamnade i vissa lägen på fel placering i serietabellen jämfört med
  lag som spelat matcher men också hade noll poäng (kosmetiskt fel).
 * Det är nu möjligt att i lagregistret markera ett eller flera lag för att sedan visa just deras matcher.
 * Skräptext togs felaktigt med i fältet "Regler" för nyheter.
 * Funktionen "Byt plats" på lag gjorde att matcherna hamnade fel om båda lagen ingick i samma grupp.

v4.50.3 2010-08-16
 * Ny "Anteckningar / Meddelanden" edit box tillagd på startsidan fri att använda för allehanda texter.
 * Release notes är nu integrerat i Teamplay och nås via länk på inloggningssidan Teamplay Web.
 * Ny funktion (knapp) i matchlistan för att byta (swappa) tid och plats på två valda matcher.
 * Funktionen "Kontrollera schema" räknar nu antalet matcher per lag och dag.
 * Funktionen "Guide" har byggts ut med tips i form av enskilda hjälpavsnitt.
 * PDF-utskrift för slutspelsträd har lagts till.
 * Skräptext togs felaktigt med i fältet "Mera information" för nyheter.

v4.50.2 2010-08-13
 * Inställningar för E-mailnotifiering inlagt under "Inställningar"->"Anmälan".
 * Rättat felaktig länk till Teamplay Web som visas efter lyckad lagregistrering.

v4.50.1 2010-08-08
 * Teamplay Web har introducerats. Funktionaliteten i Web-gränssnittet har utökats så att det nu är möjligt
  att skapa och genomföra en cup uteslutande via web-interfacet. Bl.a. finns nu möjligheten att ändra
  egenskaper för grupper och klasser samt lägga till/ta bort dem, skapa spelschema, utföra automatisk
  schemaläggning, etc. Menyn "Inställningar" har utökats till att ha samma inställningsmöjligheter som
  Windowsversionen vad gäller tävling, utseende, publicering, bildspel och sökvägar. Anmälningsfunktionen
  har
  utökats med funktion för "Sista anmälningsdatum", egendefinierade fält samt stöd för att göra E-
  mailutskick
  till lagen. Anmälande lag via web-interfacet får även en anmälningsbekräftelse via E-mail med
  inloggningsuppgifter etc.
 * Resultatservice via SMS finns nu tillgängligt. Det är möjligt att anmäla sig prenumererant på
  matchresultat för en enskild klass, grupp, match eller ett lag.
 * Inställningar såsom antal poäng i serietabell, prioritering vid samma poäng, omfång spelarstatistik, typ
  av matchprotokoll, etc, har flyttas från respektive serie/slutspel till en gemensam dialogruta under
  "Inställningar" för att förenkla konfigureringen.
 * Genom att ange "Sista datum för inloggning lag" under "Inställningar server" kan man nu bestämma hur nära
  inpå en cup som lagen skall få redigera sina uppgifter.
 * Följande nya möjligheter finns nu för att påverka layouten på publicerade HTML-sidor; 1) Utbytbar toppbild
  både i normala layouten och i bildspelet, 2) Optionell vänster och högerkolumn för annonser, loggor och
  liknande, 3) Centrerad layout (valbart) för innehållet samt marginaler med individuellt färgval.
 * Schemaläggaren har fått följande nya funktioner:
   1) Ett fält "Prio" har införts under "Begränsningar lagvis" som betyder att ett lag är prioriterat och
   därför skall dess matcher läggas ut först i varje omgång. Användbart t.ex. vid begränsat antal
   planer/tider och man trots detta vill att laget skall få spela matcher varje dag.
   2) En ny kolumn "Max" har införts i spelplatstabellen och här anges det maximala antal matcher ett och
   samma lag får spela på en viss spelplats. Användbart för att styra att alla lag spelar lika mycket på en
   extra dålig eller extra bra plan.
 * En genväg till dialogboxen "Inställningar" har lagts till i verktygsfältet.
 * Ett felmeddelande kom då en match lades till via web-interfacet.
 * Diverse layoutfel har rättas i HTML-mallarna.
 * Grupperna hamnade i sällsynta fall i fel ordning vid web-publicering av gruppindelningen.
 * HTML-sidorna "Samtliga matcher" samt "Vinnare" skapades ej vid publicering då "Rullgardinsmeny - Index"
  var avstängt i "Inställningar"->"Meny".
 * Schemaläggaren kunde i vissa fall lägga grund och slutspelsmatcher i fel ordning.

v4.43.1 2009-09-10
 * Det är nu möjligt att ställa in utseendet för bildspelet oberoende av de vanliga HTML-sidorna.
 * Inställningen av vilka HTML-menyer som skall visas samt valet av omfång på det som publiceras för internet
  är nu gemensamt vilket förenklar inställningarna.
 * En utskriftslayout för domarkort fotboll har lagts till.
 * Domare kan nu hanteras via web-interfacet inklusive tilldelning av matcher och ersättning.
 * Då Teamplay server används, d.v.s. web-interfacet, sker nu publicering cykliskt med ett visst inställbart
  tidsintervall. Publicering sker dock endast om ny data matas in sedan senaste publiceringen.
 * En ny utskriftslayout för matchprotokoll har lagts till (tack Dag Ingebretsen, NOR92). Denna är för 20
  spelare och har liggande layout.
 * Layouten på publicerade HTML-sidor har snyggats till något samt optioner har lagts till för sidbredd samt
  att göra det möjligt att dölja horisontella tabellinjer.
 * Då man väljer att skapa laguppställningar för samtliga matcher så kopieras nu även ledarna med samt hänsyn
  tas till vilken klass personerna tillordnats i medlemsregistret.
 * Då en match lades till via web-interfacet fick den ibland ingen grupptillhörighet.
 * Det var ej möjligt att logga in via web-interfacet med användarnivå lägre än "Normal".
 * Samtidig användning av samma databas i "vanliga" Teamplay och Teamplay server spärrades i vissa lägen
  (felmedd) av och man var tvungen att starta om.
 * Vid visning av ett lag och dess medlemmar i Web-interfacet så visades alla kategorier spelare och ledare
  samtidigt och inte endast de för den aktuella klassen.
 * Vid användning av web-interfacet på ett annat språk kunde det ibland hända att programmet av sig självt
  gick tillbaka till svenska som språk.
 * Då man som lagledare loggade in med sin email-adress i web-interfacet så missslyckades detta för alla utom
  den som först loggade in.
 * Kommandot "Skapa lagupställningar" i web-interfacet kunde i vissa fall ge upphov till en dialogruta
  (fråga) som måste klickas bort manuellt lokalt på servern.
 * Då spelare hämtades från spelarregistret till ett enskilt matchprotokoll skapdes ibland felaktigt en
  namnlös spelare med tröjnummer noll.

v4.42.1 2009-05-10
 * Web-interfacet till Teamplay server har fått ett helt nytt utseende och har fler funktioner än tidigare.
  Genom att klicka på länken "Admin" (eller genom att ange serverns IP-adress/URL) dyker ett
  inloggningsformulär upp. Efter lyckad inloggning visas ett menysystem och verktygsfält med de funktioner
  som
  erbjuds. Exempel på nya funktioner är möjligheten att lägga till/ta bort matcher och lag samt att kunna
  redigera alla uppgifter rörande lag och spelare. En annan ny funktion är att kunna skapa en pdf-fil med
  matchprotokoll med samma utseende som i Windows-interfacet. Lag som har registrerat sig via Teamplays
  anmälningsformulär loggar in med sin mail-adress och ges möjlighet att redigera all de lag som finns
  registrerade på denna mail-adress.
 * Det är nu möjligt att lägga till egendefinierade fält/kolumner för klubb/lag, medlemmar och matcher.
  Fälten kan vara av typen text, numeriska och logiska (kryssrutor). Egendefinierade fält för klubb/lag
  visas
  i web-interfacet både i anmälningsformuläret och då man editerar lag.
 * Schemaläggaren har fått följande nya funktioner; 1) Max antal matcher per lag och dag kan nu anges per
  grupp. 2) En viss grupp kan låsas till en viss spelplats. Schemakontrollfunktionen har utökats med att
  kontrollera att tidigaste start, nattvila, spelfria perioder, etc upprätthålls.
 * E-mail från Teamplay behöver ej längre skickas via ett mailprogram utan kan skickas direkt via SMTP.
 * Det finns nu en funktion för notifiering via E-mail då lag anmäler sig till en cup via web-interfacet.
 * Det är nu möjligt att skapa egna lottningsmallar genom att utgå ifrån en standardmall.
 * Lagväljaren har fått en knapp för att byta plats på hemma och bortalag.
 * En FTP-överföring kan nu avbrytas med ESC-knappen. Nytt är också att om överföring av en viss fil
  misslyckas så görs ytterligare 2 försök innan överföringen avbryts helt.
 * HTML-varianten av slutspelsträdet för 1/8-final visade fel resultat i trädet för ena semifinalen.
 * Schemaläggaren lade i vissa fall matcher med kortare nattvila än vad som var inställt.
 * Ikonerna i listan över grupper/klasser visades i vissa fall som fel symboler.
 * I vissa delar av internetpubliceringen såsom t.ex. listan över samtliga matcher så uppdaterades inte
  slutspelsträdet korrekt utan släpade efter från förra publiceringen.
 * Matchhändelserna visas nu i den ordning de blivit inskrivna (ej sorterade) även i Internetexporten.
 * Spelarnamnet visades ej i händelsedelen i matchprotokollet för missade straffar.
 * En saknad HTML-tag i mallen för "Lagpresentation" gjorde att nedre hälften av internetexporten ibland såg
  trasig ut.
 * Vissa texter i slutselsträdet blev fel då grundspelet helt saknade matcher.

v4.41.3 2008-12-29
 * Funktionen "Bildspel" vid Internetpublicering har förbättrats. Det skapas nu tre stycken HTML-filer i
  exportkatalogen; bildspel_alla.htm, bildspel_serier.htm och bildspel_slutspel.htm. Då någon av dessa
  öppnas startar bildväxling mellan resultatsidor automatiskt med det intervall som anges under inställningar.
  Detta är praktiskt att använda för rullande publicering av resultat t.ex. vid cuper.

v4.41.2 2008-12-04
 * Prestandan på Teamplay Server har förbättrats avsevärt. I tidigare versioner kunde det inträffa att endast
  halva sidor visades i internet-browsern då internetuppkopplingen var en aning långsam.
 * Den automatiska schemaläggaren har optimerats ytterligare samt fått en del nya funktioner. Det är nu
  möjligt att ange att två lag i olika klasser ej får spela samtidigt. Detta är användbart då ett och samma
  lag deltar i flera klasser.
 * Funktionen "Cupanmälan" har byggts ut med möjligheten att ange max antal platser per klass. Då ett lag
  anmäler sig till en klass som redan är fulltecknad markeras laget som "Reserv" och hamnar på så vis i en
  reservlista.
 * Schemaläggaren gav ett felmeddelande för matcher med manuellt angivna spelplatser istället för att
  tilldela dessa tider.
 * Internetgenererade sidor för slutspel listade ibland samma matcher både för A-slutspel och B-slutspel.
 * Beräkningen av Powerplay/Boxplay tog inte hänsyn till att fler än ett powerplay-mål kan göras under 5-
  minutersutvisningar.
 * Straffslag som resulterar i mål skall ej räknas som powerplaymål. Straffslag skall därför markeras med
  "PS" i kolumnen "Kod" i fönstret för händelser.
 * Stänga-knappen (krysset) i Teamplay Server blev utgråat då servern startats och stoppats en gång.

v4.41.1 2008-09-23
 * Den automatiska schemaläggaren har förbättrats på en rad punkter. Bl.a. är det nu möjligt att ange minimum
  nattvila, tidigaste möjliga start per lag och/eller grupp, tidigaste och senaste tillåtna matchstart per
  grupp, spelfria tidsperioder per lag. Vidare så kan tidigaste tillåtna starttid för slutspel anges med
  datum + klockslag samt spelplatser prioriteras för att maximera användningen på dem. Tiden mellan matchstarter
  kan nu ställas in så att den baserar sig på matchlängden i den egna klassen vilket gör att klasser med olika
  matchlängd packas optimalt även om de schemaläggs samtidigt.
 * Ett anmälningsformulär har lagts till vilket gör att cupanmälan kan göras av lagen själva direkt ner i
  Teamplay, via Internet och Teamplay Server. Förutom laginformation är det valbart om fält för spelar och
  ledaranmälan skall visas i formuläret. Lagen anger ett lösenord som gör att de även i ett senare skede kan
  gå in och uppdatera sin information.
 * Layouten för slutspelsträd har förbättrats. Matchnummer, datum, tid och plats visas nu i trädet samt match
  om 3:e-pris.
 * Slutspelsträd för B-slutspel visas nu i Internetpubliceringen.
 * Möjlighet till automatisk uträkning av placering 5-8 (förlorarna i kvartsfinalerna) i B-slutspelsträd har
  lagts till.
 * Ett fält för att ange om en match avgjorts genom straffläggning har lagts till.
 * Det är nu möjligt att ange belopp för domarersättning per match samt skriva ut en sammanställning över
  ersättning per domare.
 * En domaröversikt har lagts till i Internetpubliceringen.
 * Menyn med länkar till ingående grupper i en turnering visades ej i Internetexporten då layouten med en
  grupp per sida var vald.
 * Vid inmatning av matchprotokoll med händelser via Internet så ignorerade programmet manuellt inmatade
  resultat även då händelseangivelser saknades.
 * Funktionen Kopiera/Klistra in fungerade ej i vissa dialogrutor. Det är nu åtgärdat.
 * Vid ändring av matchuppgifter via Internet kunde i vissa fall åtkomst för andra användare spärras till
  dess att programmet startades om.
 * Formateringen av email-adresser i email-hanteraren fungerade ej med vissa mailklienter.

v4.40.2 2008-05-21
 * Kolumnerna i fönstret för lagstatstik (Browse) var förskjutna ett steg.
 * I vissa fall visades fel kolumner i fönstret för spelarstatstik (Browse).
 * Då schemaläggaren kördes med databasen delad gavs felmeddelanden.
 * Nyhetsinlägg sorterades i vissa fall fel vid Internetpublicering.
 * Tomma serietabeller utan poäng visades då "Dölj serietabell" var valt för en viss serie. Nu döljs dessa
  istället helt.
 * Vid tillägg av spelare i en klubb med flera lag med samma namn togs klasstillhörigheten alltid från det
  första laget i listan istället för det lag man faktiskt valt.
 * Listan över spelplatser visades ej i dialogrutan "Beläggningsschema".
 * Då en spelare lades till via web-gränssnittet följde inte lagets klasstillhörighet med till fältet
  "Kategori" för spelaren.
 * Vid import från annan Teamplay-databas följde ej lagen med till lagregistret.
 * Vid ändring av ett lagnamn i lagregistret med fönstret "Serie, Turnering/Klass" öppet så uppdaterades inte
  det fönstret förrän nästa gång det öppnades.
 * Vid inmatning av matchprotokoll med händelser via Internet så uppdaterades inte matchresultatet korrekt på
  resultatsidorna.

v4.40.1 2008-04-15
 * Ett helt nytt sätt att välja lag till serier/grupper har införts. Nu sker detta helt och hållet i
  lagregistret genom att klass och grupp anges. Den stora fördelen är att ändring av lagnamn och
  klass/grupptillhörighet nu görs på ett enda ställe. Funktionen "Justera lagnamn" utgår därmed.
 * Teamplay kan nu köras i webserver-mode samtidigt som du arbetar i "vanliga" Teamplay. Därigenom är det
  möjligt att göra ändringar samtidigt som inmatning via Internet sker. Teamplay Server heter den numera
  fristående applikationen och den startas från Teamplay-menyn i Windows startmeny.
 * Inställningar för FTP, utseende för publicering samt spelplatsregistret sparas nu i tävlingsdatabasen
  vilket gör att man kan ha olika inställningar för olika turneringar/serier utan att behöva ändra varje
  gång man öppnar databasen.
 * Vid Internetpublicering av "Lagstatistik" visas nu antal vunna, oavgjorda och förlorade matcher även för
  sporter där händelserapportering inte används (t.ex. fotboll).
 * En sida som visar alla vinnare i en turnering skapas nu vid Internetpublicering.
 * Teamplay har nu stöd även för Inlinehockey.
 * Det är nu möjligt att via web-gränssnittet ange att en match avgjorts genom förlängning.
 * Matcher markerade som "Utgår" kom felaktigt med i utskriften "Översikt".
 * Funktionen "Justera lagnamn" ändrade felaktigt alla lag med samma namn i lagregistret istället för endast
  i den aktuella gruppen.
 * Vid överföring med FTP och filfilter *.* valt under inställningar gavs ett felmeddelande efter avslutad
  överföring trots att alla filer skickats felfritt.
 * Beräkningen av lagstatistik var felaktig då fler än 1 klass/serie var valda.
 * Speltid (MIP) och insläppta mål (GA) för målvakter räknas ut automatiskt. Till skillnad från tidigare kan
  dessa värden nu ändras manuellt eftersom automatiskt skrivning endast sker om fältet MIP är tomt.

v4.32.7 2008-01-22
 * Denna release är främst till för att lösa ett problem med lagpresentationen. Se "Rättade fel" nedan för
  detaljer.
 * Gruppering av klasser och grupper visas tydligare än i föregående versioner.
 * Om flera lag med samma namn men tillhörande olika klasser existerade i lagregistret så visades felaktigt
  alla lagens matcher och spelare under varje lag. Detta är nu åtgärdat så att matcher och spelare visas
  klassvis. Således kan nu ett och samma lagnamn existera flera gånger i lagregistret och skiljas åt genom
  klassangivelsen. Spelare kopplas till en viss klass genom att klassnamnet anges i fältet "Kategori" i
  medlemsregistret.
 * Vid import av lag till "Guiden" klipptes felaktigt bokstäverna "å", "ä" och "ö" bort om de låg sist i
  lagnamnen.

v4.32.6 2007-11-25
 * Denna release är främst till för att Vista-stödet har förbättrats.
 * I installationsprogrammet kan nu även Norska och Finska väljas som språk.
 * Namnen på de fem senast öppnade databaserna finns nu som snabbval i menyn Arkiv (senast använda).
 * Programmet fungerar nu även på Vista Business Edition.

v4.32.5 2007-10-13
 * Vid upprepad utskrift av översikt för klasser och serier så listades lagnamnen felaktigt flera gånger i
  serietabellerna.
 * Vid resultatrapportering via web kunde i vissa fall resultatet hamna på en match markerad som "Utgår".
 * I server-mode visades ibland endast halva sidor då man öppnade formuläret för matchprotokoll samt
  laguppställningar.
 * Funktionen "Sätt matchnummer" numrerade felaktigt även matcher markerade som "Utgår".
 * Matcher markerade som "Utgår" kom med i spelschema vid HTML-export.

v4.32.1 2007-09-15
 * Web-gränssnittet då Teamplay körs i server-mode har byggts ut:
   o Laginfo8rmation kan ändras samt spelare och ledare kan läggas till, tas bort och ändras. (Lämpligt
   t.ex.
   inför en cup då lagen själva kan fylla på med laguppställningar via Internet)
   o Samtliga matchuppgifter såsom datum, tid, domare etc kan ändras.
   o Flera resultat åt gången kan matas in.
   o Web-gränssnittet för matchprotokollvarianten med händelsedel har nu utökats så att även detaljerad
   spelarstatstik såsom skott, +/-mål och speltid målvakter etc. kan anges.
   o När det gäller layout så kan antalet nyhetstexter som skall visas på förstasidan anges under
   "Inställningar".
 * Teamplay har fått ett användarregister samt inloggning. Varje användare tilldelas en rättighetsnivå som
  styr hur mycket denne får tillåtelse att göra i programmet samt via web-gränssnittet.
 * Det är nu möjligt att direkt i det grafisk slutspelsträdet ange vilka lag som skall plockas från grundspel
  till slutspel.
 * B-slutspel kan nu skaps med startnivå upp till 1/32-final.
 * Det är nu möjligt att skriva ut det grafiska slutspelsträdet även för B-slutspel.
 * Under "Uppgifter" för slutspel är det nu möjligt att ange hur många placeringsmatcher som skall genereras
  i slutspelet. För dessa kan antingen lottningsnycklar anges för att plocka lag från grundspelet eller så
  kan
  lagen skrivas in manuellt.
 * Den automatiska schemaläggaren har optimerats vad gäller schemläggning av slutspel. För grundspel finns nu
  också möjligheten att max antal matcher per dag och lag. En annan nyhet är att schemaläggaren tar hänsyn
  till alla matcher i systemet då den schemalägger, även de matcher som för tillfället ej är synliga i
  schema.
  Detta minskar risken för fel samt gör det lättare lägga nytt schema för enstaka grupper/serier.
 * En funktion för att förskjuta ett helt spelschema en angiven tid utan att påverka tiden mellan matcherna
  eller matchordningen, har lagts till.
 * I spelplatsregistret samt i spelschema finns nu möjligheten att ange "Plan" utöver "Spelplats". Detta fält
  är ej obligatoriskt men kan vara till hjälp då en spelplats har flera planer. Spelplatser kan nu dessutom
  delas in i kategorier och filtreras vilket användbart vid schemaläggning.
 * Sättet att ange att ett lag hoppar direkt vidare i slutspelsträdet (då motståndare saknas) har förenklats.
  Detta åstadkoms nu med att "-" (ett bindesstreck) anges som lottningsnyckel för motståndaren.
 * Nya utskriftslayouter har lagts till för översikt turnering och serie samt detaljerat matchprotokoll för
  fotboll.
 * En noterbar skillnad mot tidigare versioner är att lagnamn ej längre kan editeras direkt i spelschema utan
  måste plockas från lagregistret. Detta för att undvika onödiga fel p.g.a. att lagnamnen blir
  inkonsistenta.
 * Denna version fungerar under Windows Vista.
 * Programmet låste sig och förbrukade allt ledigt minne i vissa fall då det kördes i server-mode.
 * Funktionen "Kontrollera schema" visade dubbletter av lagnamn i listan över max/min vilotid.
 * Kolumnerna "Status" samt "Delresultat" visades felaktigt i vissa HTML-exporter.
 * Då "Browse"-fönstret för klubb/lagförteckningen stängdes som enda öppna fönster förblev verktygsfältet i
  huvudfönstret utgråat.
 * Det fanns tidigare inget bra sätt att ange självmål i matchprotokollets händelsedel. Detta görs nu genom
  att lämna fältet för spelarangivelse tomt.
 * Lottningsmallen för 7-lagsserier har rättats så att lagen får lika många hemma och bortamatcher.
 * Lagväljaren kunde hamna bakom dialogen spelschema.
 * "Bildspel" i HTML fungerade ej då "Visa slutspel och grundspel på samma sida" var valt under
  "Inställningar publicering".
 * Målskillnad för lag beräknades och visades felaktigt i lagstatstiken.

v4.31.2 2007-02-25
 * Då "Match om tredje pris" var ikryssad under "Uppgifter turnering" skapades ej match om tredje pris för B-
  slutspel.
 * Import av spelare till medlemsregistret fungerade ej.

v4.31.1 2007-02-08
 * Teamplay kan nu generera en komplett hemsida som förutom resultat och statistiksidor även innehåller
  information om själva tuneringen/serien samt regler och nyheter. Om Teamplay körs i webserver-mode kan
  nyheter och information läggas till och ändras on-line direkt i din web-läsare.
 * En startup-guide har kommit till som hjälper dig att steg för steg skapa en turnering eller serie. Efter
  att klasser och lag angivits utförs gruppindelning och generering av spelschema automatiskt.
 * Generering av spelschema har förenklats så att lottningsmall ej behöver väljas manuellt. Istället väljs
  alltid grundmallen som i sin tur kan editeras precis som tidigare. Dessutom behöver startnumret för
  matchnumrering ej längre väljas manuellt. Programmet använder istället alltid lägsta lediga nummer.
 * En del förbättringar har gjorts i slutspelsträdet:
   1) Hanteringen av B-slutspel har förenklats så att det ej längre konfigureras som ett eget slutspel utan
   istället är del av det ordinarie slutspelet.
   2) Istället för "Vinnare semfinal 1" etc. används nu texten "Vinnare match X" så att det lättare syns
   varifrån lagen hämtas.
   3) De 8 bästa på en viss placering i gruppspelet kan plockas automatiskt av programmet istället för som
   tidigare, de 5 bästa.
 * En sökfunktion på matchnummer har lagts till i matchfönstret.
 * En filterfunktion för spelschema per lag och datum har lagts till.
 * Den automatiska schemaläggaren lade i vissa fall samma starttid på olika nivåer i slutspelsträdet.
 * Diverse fel har rättats i utskrifter.

v4.30.1 2006-10-16
 * Teamplay kan nu köras i webserver-mode! I detta läge kan kompletta matchprotokoll matas in över internet
  via en webläsare. Det enda kravet är att datorn TEAMPLAY är installerad på kan nås via en web-adress eller
  IP-adress. Denna finess gör Teamplay förmodligen unik eftersom fördelen med att ha ett web-interface nu är
  kombinerat med fördelen/säkerheten att hantera resultat på en fristående dator oberoende av internet. Web-
  interfacet kommer succesivt att byggas ut med nya funktioner.
 * TEAMPLAY finns nu på Norska!
 * Betydligt bättre stöd för att påverka utseendet hos internetexporterade sidor har lagts till. Bl.a. kan
  font-typ och storlek ändras. Sidornas utseende styrs nu från ett s.k. Cascading Stylesheet (Stilmall). Med
  denna teknik styrs utseendet hos alla sidor från ett enda ställe, det är alltså väldigt enkelt att anpassa
  utseendet efter sin egen webbmall. En annan fördel är att filerna blir ca hälften så stora som tidigare
  vilket ger snabbare FTP-överföring.
 * Teamplay kan nu generera ett grafiskt beläggningsschema över spelplatser. Här får man en snabb överblick
  över när matcher börjar och slutar samt vart eventuella lediga tider finns tillgängliga.
 * Den automatiska schemaläggaren klarar nu av att belägga matchtider och spelplatser för slutspel i samma
  pass som för grundspelsmatcher.
 * Det är nu möjligt att ändra inställningar för flera klasser/serier åt gången genom att markera dessa
  samtidigt och välja "Uppgifter".
 * Bästa tvåa, bästa trea, näst bästa fyra o.s.v. kan nu plockas automatiskt från gruppspelet till
  slutspelsträdet. Detta anges som "BP2" (bästa tvåa), "2BP4" (näst bästa fyra) o.s.v. i lottningsmallen.
 * Spelschema kan nu genereras för flera klasser/serier åt gången genom att markera dessa samtidigt och välja
  "Schema".
 * Egna valfria menyrader kan nu läggas till i rullgardinsmenyn i HTML-exportrade dokument.
 * En ny utskriftslayout för domare har lagts till där matcherna för varje domare listas var för sig för en
  viss tidsperiod. Denna layout väljs från dialogen "Spelschema per tidsperiod".
 * En ny option "Dölj resultat" har lagts till. Med denna vald syns ej matchresultat varken i utskrifter
  eller i internetexporter. Endast om matchen är färdigspelad eller ej är markerat. Användbart då yngre barn
  deltar och resultat ej får publiceras.
 * En match kan nu markeras som avgjord genom WO (walk over). Texten "(WO)" syns då till höger om
  matchresultatet i utskrifter och internetexporter.
 * Om Teamplay avslutas på ett onormalt sätt finns en liten risk att databasen blir korrupt. Mekanismen för
  att automatiskt reparera korrupta databaser har förbättrats i den här versionen.
 * Vid inmatning av händelser hoppade markören automatiskt till första kolumnen vid radbyte. Detta är
  borttaget och ersatt med att 'Home'-knappen medför hopp till första kolumnen.
 * Avsnittet 'Snabbstart' i hjälpfilen har kompletterats med ytterligare steg-för-steg-beskrivningar.
 * Vid import av medlemmar raderades befintliga poster i Domar/Funktionärsregistret.
 * Fel mall visades i vissa fall då editering av HTML-mallar utfördes.
 * Export av spelschema per tidsperiod till annat filformat än HTML gav en tom fil som resultat.
 * Ctrl+A (Markera alla) gav ett felmeddelande då det användes i fakturamodulen.
 * Genom att trycka "ESC" vid förhandsgranskning av en av fakturalayouterna (ej alla), stängdes inte bara
  förhandsgranskningen utan samtliga fakturadialoger.
 * Felaktigt kunde man välja att spelare från tidigare matcher skulle kopieras till nuvarande
  laguppställning, trots att tidigare matcher ej existerade.
 * Funktionen "Justera lagnamn" uppdaterade inte listan med lagnamn som den skulle. Funktionen ändrade heller
  inte lagnamnet i klubb/medlemsregistret vilket den nu gör.
 * Listan i dialogen för val av ledare till matchprotokoll klarade ej av att visa ledarnamn för lagnamn
  längre än 25 tecken.
 * Lottningsnycklarna för matcher mitt i ett slutspelsträd var ej skrivskyddade vilket gjorde att en
  användare av misstag kunde förstöra slutspelsträdets naturliga struktur.

v4.26.1 2006-01-24
 * Det är nu möjligt att ändra Teamplays befintliga utskriftslayouter samt skapa nya. Verkyget för detta
  heter "Report Designer" och startas från menyn "Verktyg".
 * Ett verktygsfält med knappar för lägga till och ta bort poster m.m. har lagts till i Browse-dialogerna för
  matcher, klubbar, medlemmar, spelare och spelplatser.
 * Teamplays inbyggda FTP-klient arbetar nu oberoende av övriga funktioner i programmet. Det innebär bl.a.
  att man inte behöver vänta på att en FTP-överföring skall bli klar för att kunna jobba vidare.
 * Det är nu möjligt att markera flera klasser/serier åt gången och utföra Internetexport/utskrift för dessa.
 * B-slutspelets matcher är nu markerade i spelschema och slutspelsträd med B-semifinal, B-final etc.
 * En ny option för att stänga av beräkning av serietabell har lagts till för HTML-export. Användbart då man
  för statistik men ej resultat.
 * Det är nu möjligt att ange flera email-adresser per person i medlems och klubbregister genom att separera
  dessa med semikolon (;).
 * Då en tom laguppställning öppas finns nu möjligheten att automatiskt fylla på med alla spelare som
  deltagit i tidigare matcher i just den gruppen/serien.
 * Tangentbordets 'Delete'-knapp kan nu användas för att ta bort poster i alla dialoger innehållande listor.
 * Menyvalet för att skapa nytt spelschema var felaktigt ej utgråat då browsefönstret för matcher var öppet
  vilket gav fel då man försökte använda det.
 * Tabellen för Fair Play visade felaktigt även texterna från ospelade slutspelträd.
 * Trots att en ingående grupp tagits bort ur ett slutspel visades tidigare tillhörande lag till den gruppen
  på översiktssidan i HTML.

v4.25.1 2005-11-01
 * Ett antal nya statistikberäkningar görs nu automatiskt från matchprotokollets händelsedel:
   Utespelare:
   PPG = Powerplaymål (Power Play Goals)
   PPA = Powerplayassist (Power Play Assists)
   SHG = Boxplaymål (Shorthanded Goals)
   SHA = Boxplayassist (Shorthanded Assists)
   GWG = Målet som gav seger (Game Winning Goal)
   GTG = Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)

   Målv:
   MIP = Speltid målvakt (Minutes and seconds Played) (Anges manuellt)
   GAA = Målsnitt per match (Goal Against in Average)
   SO = Målvakt hållit nollan (Shut Out)

   Eftersom detta beräknas ur händelsedelen betyder det att ni som redan använder Teamplay kommer att få ut
   denna statistik automatiskt.
 * Teamplay använder nu rakt igenom samma standardförkortningar som i bl.a. NHL, för statistik. Det betyder
  följande:
   GP = Antal spelade matcher (Games Played)
   G = Mål (Goals)
   A = Assist
   PTS = Poäng (Points)
   PIM = Utvisning (Penalties In Minutes and seconds)
   GF = +Mål (Goals Forward)
   GA = -Mål (Goals Against)
   FW = +Tekningar (Faceoffs Won)
   FL = -Tekningar (Faceoffs Lost)
   S = Skott (Shots)
   SOG = Skott på mål (Shots On Goal)
   SG% = Mål% (Percentage of goals from total shots)
   PS = Straff (Penalty Shot)
   PSG = Straffmål (Penalty Shot goals)
 * Programmet kan nu hantera spelare som spelar en del av matchen som målvakt och en del som utespelare.
  Dessutom finns ett nytt fält för att ange hur många minuter och sekunder varje målvakt spelat av matchen
  (MIP). Detta tillsammans med insläppta mål per målvakt (GA) måste anges för att målsnitt per match (GAA)
  skall kunna visas i summeringen. Om endast en målvakt finns angiven för en match så fylls MIP och GA
  automatiskt i av programmet.
 * Ett antal nya sortingsmöjligheter har lagts till för spelarstatistik i HTML, bl.a. är det nu möjligt att
  sortera på antal assist och antal spelade matcher.
 * I matchprotokollet kan nu utvisningar anges med antalet minuter, utan bokstav. Koder som "U2", "P5" etc.
  stöds dock fortfarande.
 * Genom att ange en bokstav i kolumnen "Period" i händelselistan, räknas denna händelse ej med i
  statstiksummeringen. Användbart t.ex. då matcher avgörs genom straffläggning.
 * Teamplay har nu en integrerad FTP-klient istället för Windows FTP som i tidigare versioner. I och med
  detta stöds nu FTP-överföring i "Passive mode" vilket vissa webservrar kräver.
 * Lagpresentation har lagts till som Internetexport. Det är också valbart att ha lagnamn i övriga
  Internetdokument som länkar till sina lagpresentationer.
 * Lagnamn visades ej i utskriften för spelarstatistik då utskriften startades från dialogen
  "Internetexport/Utskrift".
 * Visning av Highlights kunde ej stängas av i Internetexporten.
 * Vid automatisk gruppindelning uppstod ett fel om gruppnummer angavs som en bokstav. Nu är det endast
  möjligt att ange en siffra mellan 1 och 32.
 * Vid import från annat filformat till klubbregistret hamnade data från fälten "Klass/Div" och "Grupp" i fel
  kolumner.
 * Sortering av spelschema på datum blev ej korrekt för vissa datumformat, bl.a. Amerikanskt format.

v4.24.1 2005-08-18
 * Teamplay har nu utökats så att även lagsporten Ultimate Frisbee hanteras.
 * Ett bedömningssystemet för juste spel vid namn Fair Play stöds nu av Teamplay. Fair-Play-poäng anges (1-6)
  för hemma och bortalag utifrån vilket en Fair-Play-tabell beräknas.
 * Anmälningssystemet EventControl supportas nu av Teamplay. EventControl är ett kraftfullt web-baserat
  administrationsverktyg för tävlande och funktionärer/arrangörer. Det hanterar bl.a. anmälningsformulär,
  fakturering/betalning, rapporter, att-göra-listor, transporter och funktionärsinformation. Teamplay kan
  importera lag, spelare, ledare, grupper och klasser och utnyttja den gruppindelning som gjorts i
  EventControl. Teamplay tillsammans EventControl är en mycket bra kombination, framförallt i stora
  turneringar.
 * Ett alternativt sätt att skapa serier och turneringar har införts. Med funktionen "Utför
  serie/gruppindelning" skapar Teamplay erforderligt antal serier och slutspel med ett enda kommando.
  Information om serie/grupp/klassindelning anges i Klubb/Lagregistret men kan även importeras från annat
  filformat.
 * Förslag på inställningar för vilken slags spelarstatistik som skall beräknas och visas görs nu automatiskt
  utifrån den idrottstyp som valts.
 * Slutresultat och periodresultat i matchprotokoll beräknas nu automatiskt från protokollets händelsedel.
 * Kryssruta för lagkapten har lagts till i medlemsregistret och i laguppställngen. I laguppställningen
  markeras nu även målvakter med ett kryss.
 * Det är nu möjligt att i medlemsregistret visa och söka bland samtliga klubbars medlemmar.
 * Utskriften för spelarförteckning kan nu göras för alla lag samtidigt med spelare sorterade på tröjnummer.
  Varje lag börjar på en egen sida.
 * Teamplay stödjer nu export och import av data i formatet XML.
 * Alla listfönster har fått en indikator som visar nuvarande sortering.
 * En alternativ layout för resultat i HTML har lagts till där gruppindelning, tabeller och slutspelsträd
  ligger på samma sida.
 * HTML-menyn för grupper visades trots att resten av menyn var avstängd.
 * Då man skulle spara ändrade uppgifter för en Turnering/Klass gavs ett felmeddelande om man tidigare svarat
  "Nej" på en fråga rörande A/B-slutspel.
 * Internetexport fungerade ej korrekt då den utfördes i dialogrutorna för "Spelschema".
 * En Active-X komponent nödvändig för att visa en kalender saknades i installationen.

v4.23.2 2005-05-07
 * Lottningsnycklar och typ av match (slutspel) visas nu i spelschema.
 * Det är nu möjligt att exportera i formatet semikolonseparared text.
 * Då flera användare hade samma databas öppen och en av dem avslutade Teamplay, kom en serie felmeddelanden.
 * Vid delning av databas kunde fel uppstå vid samtidig editering p.g.a. att databastabeller ej låstes på ett
  korrekt sätt.
 * Visning av månad i schemautskrifter fungerade ej.
 * Fönstret för att skriva meddelande i E-mailhanteraren hamnade felaktigt bakom huvudfönstret.
 * För slutspel med startnivå "Final" genererades ej Internetfil för resultat.
 * I dialogerna "Uppgifter match" samt "Matchprotokoll" fick man felmeddelanden p.g.a. att längden på lagnamn
  var begränsad till 25 tecken.
 * Beräkningen av "Highlights" visade spelarnamn trots att totalt noll poäng gjorts.

v4.23.1 2005-04-04
 * Stöd för slutspelsträd med startnivå upp till 1/32-final har lagts till.
 * Stödet för placeringsmatcher i slutspel har förbättrats. För startnivå 1/4-delsfinal och uppåt för
  slutspelsträdet går förlorarna i 1/4-delsfinalerna automatiskt vidare och spelar om 5:e-8:e plats. För
  startnivå Semifinal och Final tas lagen till placeringsmatcherna från grundspelet.
 * En ny serie/turneringstyp vid namn "Regionmodellen" har lagts till. Denna bygger på att lag från samma
  region i möjligaste mån ej skall behöva spela mot varandra i grundspelet i en turnering. Schemaläggaren
  tar
  hänsyn till detta samt till seedning genom att försöka hitta matcher där högt seedade lag får spela mot
  lägre seedade lag från en annan region. Regionskod och seedning anges per lag i klubbregistret.
  Regionmodellen är ett bra alternativ då man vill undvika att lag som möter varandra till vardags, skall
  behöva mötas också i turneringar.
 * Fönsterhanteringen har förbättrats. Dialogerna "Serie/Turnering, Klass" och "Klubb" är nu dockade med
  huvudfönstret, textknapparna har bytts ut mot ett verktygsfält och popup-menyer (högerklick mus) har lagts
  till. Övriga fönster kan placeras vart som helst på skrivbordet, även utanför huvudfönstret.
 * Det är nu möjligt att skapa "Slutspelträd" innehållande endast en finalmatch.
 * Datum för visning av spelschema samt för schemaläggaren kan nu väljas ur en kalender.
 * Vissa layout- och navigationsförbättringar har införts i HTML-exporten. Bl.a. kan färg på font och
  hyperlänkar väljas under "Inställningar". Länkar till ingående grupper i en turnering/klass syns nu i
  menyn.
 * Från dialogen "Klubbregister" är det nu möjligt att exportera hela medlemsregistret i valfritt filformat,
  i ett svep.
 * Utskriftslayouten för fakturor och kontantnotor har anpassats för att passa fönsterkuvert.
 * Artiklar kunde läggas till utan att en faktura var vald.
 * Navigationsknapparna för att bäddra mellan fakturor var möjliga att betjäna även när inga fakturor fanns
  inlagda.
 * Ändring av sökvägen till exportkatalogen för Internetfiler användes ej vid FTP-överföring förrän
  inställningarna för filöverföring sparats en gång.
 * För andra språk än svenska kom dialogfönster ibland inte ihåg sin senaste position och storlek.

v4.22.1 2005-01-17
 * Multispråksupport. Teamplay har nu förutom svenska även komplett stöd för engelska och finska. Användaren
  kan dessutom själv översätta och lägga in texter för sitt språk.
 * Det finns nu support för hantering av reservtröjnummer i medlemsregister och laguppställningar.
 * För Internetexportfiler är det nu möjligt att ange en målkatalog vart som helst i nätverket.
 * Det är nu i viss mån möjligt att reparera en skadad databas genom att spara den i ett nytt namn.
 * I verktygsfältet finns nu ett inmatningsfält för web-adresser. Sidan/dokumentet du anger öppnas i din web-
  läsare.
 * Lottningsmallen för 7-lagsserier innehöll ett fel.
 * Funktionen "Justera lagnamn" gav fel vid val av en enskild serie/turnering.
 * Import av lottningsmallar fungerade ej för katalogsökvägar innehållande mellanslag.
 * Vid samtidigt visning av grund- och slutspelmatcher visades matcher från ej tillhörande grupper om dess
  gruppnummer var en delmängd av en ingående grupps nummer. Exempel: Grupp nr. 3 visades eftersom grupp nr.
  13
  ingick i turneringen.
 * Att utföra "Spara som" på en databas som redan var öppen gav oväntade felmeddelanden.
 * Vid öppning av annan databas då fönstret "Serie, Turnering/Klass" var öppet kunde programmet i vissa fall
  hänga sig.
 * I HTML-exporten för tabell + resultat var matcherna sorterade på matchnummer istället för tid.

v4.21.1 2004-10-17
 * Teamplay har nu en fakturamodul där fakturor kan skapas med vafritt antal poster som t.ex.
  medlemsavgifter, turneringsavifter, kläder etc. Dessa poster hämtas från ett artikelregister. Fakturor kan
  skapas en och en eller batchvis (flera exakt likadana med en knapptrycknng). Ett antal olika
  utskriftsmallar
  finns tillgängliga, bl.a. för postens förtryckta postgiroblanketter samt finskt bankgiro. Programmet kan
  även generera s.k. OCR-nummer.
 * Medlemsregistret har nu stöd för "familjer". Detta är bl.a. användbart då speciella familjemedlemsavgifter
  tillämpas.
 * Det finns nu möjlighet att åtsidosätta poängberäkningen och manuellt ange lagens placering i
  serietabellen. Detta är användbart t.ex. då placering avgörs genom lottning.
 * Diverse förbättringar har gjorts i HTML-exporten samt hur sidor väljs från "Index" beroende på vad som
  visas i menyn på resp. sida.
 * Medlemsregistret kan nu öppnas direkt, utan att gå via klubbregistret.
 * Vid utskrift av klubbförteckning, medlemsförteckning och domarförteckning skrivs nu endast de poster ut
  som är valda (blåmarkerade) i listan.
 * Datumformatet i dialoger, utskrifter och HTML-export styrs nu av de regionala inställningarna i Windows.
 * Vissa kommandon direkt efter ändring av kolumnbredd i medlems- och domarregistret gav felmeddelanden.
 * Vid markering av flera serier/turneringar följt av klick på knappen "Uppgifter" så öppnades dialogrutan
  flera gånger för samma serie/turnering.
 * Utskriften "Domarförteckning" genererade ett fel och kunde därför ej användas.
 * Fälten för tidsangivelser i schemaläggaren var inte tillräckligt breda för att visa hela värdet i WinXP-
  miljö.
 * Vid felaktigt inmatad halltid i spelplatsregistret försökte schemaläggaren ändå använda denna tid vilket
  gav ett felmeddelande.
 * Efter att dialogrutan för licensaktivering eller programinformation varit öppen blockerades tillträde till
  verktygsfältet samt övriga dialogrutor.
 * Beräkning av statistik-highlights för största hemma resp. bortaseger gick i vissa fall fel.
 * Vissa HTML-exporterade sidor visades ej korrekt centrerade i Netscape.
 * Målvaktsstatistiken sorterades ej korrekt samt visade "******" då räddningsprocent ej kunde beräknas.

v4.20.2 2004-03-26
 * Kolumnen lag syns nu då samtliga laguppställningar visas.
 * HTML-länkar i programmet samt i exporterade filer har nu den nya webadressen www.mibosoft.se.
 * Den inbyggda FTP-överföringen fungerade ej.

v4.20.1 2004-03-13
 * Teamplay har nu ett spelplatsregister och en schemaläggare. Genom att ange tillgänglig tid på varje
  spelplats samt tidsperiod och vilotid för lagen mellan matcher, generas nu tider och spelplatser helt
  automatiskt. Dessutom finns en kontroll på att inga dubbelbokningar gjorts samt hur lång vilotid lagen
  fick.
  Teamplay generar bara tider och platser för de matcher som ej redan har vilket gör att manuell tidsättning
  kan kombineras med den automatiska. Mer detaljerad information finns i hjälpfilen.
 * Följande nya statistikberäkningar, s.k. Highlights, har tillkommit:
  Flest poäng i en match, flest mål i en match, flest assist i en match, flest utv.min. i en match.
  Målrikaste match, största hemmaseger,största bortaseger, spelade matcher totalt, gjorda mål totalt, %
  hemmasegrar, % bortasegrar, % oavgjorda, hemmamål samt bortamål.
 * "Browse"-fönster kommer nu ihåg sin storlek och placering. Längst ner till vänster finns knappar för att
  dela fönstret i två delar samt för att visa innehållet i en annan vy. Nytt är också att en meny öppnas då
  man trycker på höger musknapp. I spelschemat öppnas matchprotokollet då man dubbelklickar på en match.
  Innehållet i "Browse"-fönster sorteras varannan gång stigande och varannan gång fallande genom ett klick
  på
  kolumnrubriken. En blå pil markerar för tillfället aktiv sortering. OBS, alla kolumner har inte
  sorteringsmöjlighet.
 * En sökfunktion har kommit till i medlems- och domarregistret. Genom att börja skriva en del av namnet i
  sökfältet visas succesivt i listan de som stämmer in på sökningen. Det räcker med att skriva in fragment
  av namnet.
 * Det är nu möjligt att ändra lottningsmallen för slutspelsträd utan att generera om spelschemat. Detta
  utförs i spelschema ->"Uppgifter match".
 * De flesta fönstren och dialogrutorna i programmet kan nu stängas med ett enkelt tryck på tangenten "Esc".
 * Ingående lag resp. grupper framgår nu i en informationsruta då en serie/klass, turnering markeras i
  förteckningen.
 * En komplett översikt över de serier och klasser som ingår i en databas genereras nu vid Internetexport.
  Denna är lämplig att använda som startsida.
 * I det index som skapas då Internetexport görs visas nu endast klasserna som ingår i en turnering. Detta
  för att göra indexet mer lättläst. Serier visas endast om gruppen ej ingår i en klass, d.v.s. rent
  seriespel.
 * Det är nu möjligt att ange färgen på rutnätet i tabellerna för Internetexport. Härigenom kan man om så
  önskas dölja rutnätet helt genom att ange samma färg som bakgrunden.
 * En annan databas kan nu öppnas trots att dialogrutan "Serie, Turnering/Klass" är öppen.
 * "Serie, Turnering/Klass" och "Klubb" -fönstren kan nu vara öppna samtidigt.
 * Vid inmatning av händelser i matchprotokollet och tryck på knappen "Pil ned", hoppar markören automatiskt
  till första kolumnen.
 * Vid beräkning av serietabell kontrolleras nu lagnamnen mot sammansättningen av serien.
 * Teamplay får nu Windows XP-utseende rakt igenom om detta är valt som tema.
 * Vid generering av matchnummer i spelschemat skrevs alltid 1 i fältet hemmamål.

v4.12.3 2003-12-09
 * Det finns nu ett val för automatiskt tömning av exportkatalogen i samband med Internetexport.
 * Funktionen "Bildspel" av exporterade HTML-filer klarar nu även av att ta med de grupptabeller som ingår i
  en turnering.
 * Spelschema i HTML-exporterade slutspelsträd var ej sorterade på datum och tid utan visades i den ordning
  matcherna var inlagda.

v4.12.2 2003-11-19
 * För vissa installationer av svensk Windows XP och 2000, stängdes programmet ned så fort en dialogruta
  öppnades.
 * Funktionen "Justera lagnamn" fungerade endast för lag som hade minst ett matchprotokoll inlagt.

v4.12.1 2003-08-20
 * Det är nu möjligt att göra alla utskrifter som har med serier, resultat, statistik m.m., från ett enda
  ställe, nämligen dialogrutan "Internetexport / Utskrift". Genom denna förbättring krävs det nu väldigt få
  musklick/knapptryckningar för att uppdatera såväl web som pappersutskrifter. Dialogrutan öppnas via
  verktygsfältet, menyn eller från knappen "Utskrift".
 * Ett nytt menyalternativ, "Skapa laguppställningar", har tillkommit. Denna funktion fyller alla tomma
  laguppställningar med de spelare som finns i medlemsregistret för respektive lag.
 * Det finns nu knappar för att lägga till respektive ta bort alla spelare i matchprotokollets
  laguppställning.
 * Samtliga matchprotokoll för en serie eller turnering (eller ett visst intervall) kan nu skrivas ut med ett
  enda kommando från dialogrutan "Internetexport / Utskrift".
 * Stöd finns nu för individuell maratonstatistik. Spelare som deltagit för flera lag i exempelvis en
  turnering, får sina poäng summerade. Detta är möjligt genom att unika spelare nu kan identifieras på namn
  och personnummer (valbart under "Inställningar").
 * Utskrift för inbetalningskort med tre postgiroblanketter per A4, har tillkommit i medlemsregistret.
 * Programmet kan nu avslutas med någon av dialogerna "Serie", "Klubb" eller "Domare", öppen. Senast öppna
  dialog utav dessa öppnas sedan nästa gång programmet startas.
 * Verktygsmenyn har kompletterats med funktionerna "Justera lagnamn", "Justera spelarnamn" samt "Visa
  samtliga laguppställningar".
 * Optionen att dölja Kolumnen "Status" i spelschema/resultat (HTML), finns nu under "Inställningar".
 * Val i Rullgardindsmenyn "Index" öppnar ej längre ett nytt fönster då HTML-frames används.
 * Beräkningen av serietabell blev fel då 1:a prioritet för att skilja lag på samma poäng var "Inbördes
  möten" och ett av lagen hade noll poäng.
 * Händelser och laguppställningar i en match med nummer noll flyttades till en ny match då en sådan lades
  till.
 * Checkboxarna "Utgår" i dialogen "Uppgifter match" genererade ett fel vid betjäning.
 * Matcher markerade som "Utgår" visades i HTML-exporterade sidor. Dessa kan nu endast visas via dialogen
  "Spelschema".
 * Spelare med fältet tröjnummer blankt (ej inskrivet), fick tröjnummer 0 vid utskrift av matchprotokoll.

v4.11.1 2003-04-21
 * Upplägget för web-publisering har förbättrats. Bl.a. genereras nu ett index från vilket man får en
  överblick över hela sin turnering. Detta underlättar framförallt vid större turneringar med flera klasser.
  I detta index finns också alternativet att se samtliga matcher i den aktuella databasen, med
  sorteringsmöjlighet på spelplats, lag, tid m.m.
 * "Lag/Gruppindelning" har tillkommit som Internetdokument
 * Hanteringen av B-slutspel har förbättrats. Typ av slutspel och dess tillhörande A eller B-slutspel anges
  nu för varje turnering som skapas. HTML-filen för slutspel visar nu förutom slutspelsträdet, även
  spelschema.
 * Bakgrundsfärg samt färg på tabeller och text, är nu valbart under "Inställningar utskrifter/HTML".
  Dessutom är kolumnen "Datum" är möjlig att dölja i Internetfiler.
 * En ny funktion, "Sätt matchnummer", har tillkommit. Med denna finns möjligeheten att automtiskt generera
  matchnummer, antingen löpande eller jämt fördelat mellan grupper.
 * Dialogen för "Serietabell" visar nu tabellerna direkt i dialogrutan istället för i ett separat fönster.
 * Beräkning av spelarstatistik går nu snabbare än i tidigare versioner.
 * I hjälpfilen har en beskrivning för dialogen "Serie, Turnering/Klass" lagts till som skall göra det
  lättare för nybörjare att komma igång med TEAMPLAY.
 * För funktionen "E-mail" finns nu möjligheten att skicka flera email, med en mottagare i varje, utan att
  manuellt bekräfta vart och ett av dem. "Skicka E-mail" finns nu också tillgänligt i menyn "Verktyg".
 * Fel kunde upkomma vid val av idrott i inställningar för serie och turnering.
 * Utskrift av "Reducerat matchprotokoll" fungerade ej.
 * Databasnamn innehållande understreck (_) i namnet gav fel vid Internetexport.
 * Vid val av "Uppdatering" i matchförteckningen för en turnering, genererades ett felmeddelande.

v4.10.3 2003-03-05
 * Teamplays felhantering fungerade ej som den skulle. Detta gjorde gjorde bl.a. att delade databaser ej
  kunde hanteras. Programmet hamnade lätt i okontrollerade lägen i och med att felhanteringen inte
  fungerade.
 * Det automatiska tillägget av spelare från tidigare matcher till matchprotokollet tog felaktigt spelare
  från vilken serie som helst.
 * Ett felmeddelande genererades vid val av "Kommandorad" ur verktygsmenyn.
 * Utskriften av spelarstatistik kunde endast visa upp till 99 poäng eftersom kolumnen bara rymde 2 siffror.

v4.10.1 2003-02-25
 * Nätverksstöd. Ett helt nytt sätt att hantera databasen gör det möjligt för flera användare att jobba
  samtidigt och med samma data. Var och en kan köra sin installation av Teamplay, mot en och samma databas,
  placerad vart som helst i ett nätverk.
 * Seriespelet är utökat till att hantera upp till 16 lag.
 * Komplett export för Internet kan nu göras med ett enda kommando. Genom att markera en serie eller
  turnering/klass och sen välja "Export för Internet" i verktygsfältet eller menyn, öppnas en ny dialogruta
  där det är möjligt att välja generering av samtliga HTML-dokument på en gång.
 * En rullgardinmeny för sortering av data har kommit till i verktygsfältet. Denna visar olika val beroende
  på vilken tabell i databasen som är aktiv.
 * Det automatiska tillägget av spelare från tidigare matcher till matchprotokollet, görs nu från matchen med
  högst matchnummer (normalt den senast spelade).
 * Ett nytt installationsprogram, på svenska, används fr.o.m. denna version.
 * Det automatiska tillägget av spelare från tidigare matcher till matchprotokollet, gav ett felmeddelande om
  för lite minne då totala antalet matcher i systemet var stort.
 * Dialogen "Gruppmail" kunde ej öppnas för vissa operativsystem
 * Hjälpfilen kunde ej öppnas från Teamplay, varken med F1 eller i menyn.
 * Utskrift av adressetiketter för klubbar fungerade ej.
 * Kategoriurvalet i dialogrutan för val av domare till matchprotokoll fungerade ej.
 * Även borttagna spelare kom ibland med vid HTML-export av matchprotokoll.
 * Visning av spelschema samt tillägg av match för en viss spelplats, fungerade i vissa fall inte.

v3.14.3 2002-11-20
 * Det finns nu betydligt större möjlighet att påverka utseendet på exporterade HTML-dokument (för Internet).
  Bl.a. kan en menyrad högst upp i varje dokument konfigureras, bildspel (bildväxling) aktiveras, kolumner
  visas/döljas, en bakgrundsbild väljas m.m.
 * Slutspelsträd kan nu exporteras i HTML-format.
 * Det B-slutspel som hör till en viss turnering kan nu pekas ut från denna. På det viset räcker det med att
  markera turneringen för att få med alla matcher samt för att beräkna komplett statistik.
 * Dialogen "Uppgifter klubb" har kompletterats med ett fält för hemsideadress (med aktiveringsknapp) samt
  fält för anmälningsuppgifter till turneringar/cuper.
 * Dialogen "Gruppmail" har kompletterats med möjlighet att ange emailadress manuellt (högerklick). Då
  gruppmail aktiveras från klubbförteckningen syns nu alla mailadresser i systemet.
 * Stöd för att lägga till och ta bort klubbar via verktygsfältet, direkt i 'browse'-vyn, är inlagt.
 * Fel uppstod i grupp/turneringsförteckningen då samtliga poster togs bort.

v3.14.2 2002-10-17
 * Stöd för B-slutspel baserat på annat slutspelsträd. B-slutspelslagen är förlorande kvartsfinallag i ett
  eller flera, andra slutspelsträd. Lagen räknas automatiskt fram av programmet och läggs in i B-
  slutspelsträdet.
 * Stöd för 'sudden death' och förlängningsmatcher beträffande poängberäkning i serietabeller.
 * Möjlighet att lägga in komplett statistik utan att använda matchprotokollets händelsedel. Spelarnamn
  behöver endast läggas in i första matchen i varje serie. I efterföljande matcher frågar programmet om
  dessa
  skall kopieras in automatiskt. Detta är ett alternativ till att som tidigare lägga in spelarnamnen i
  medlemsregistret.
 * Matchprotokollet kan öppnas vart som helst i programmet. En snabbvalsmeny för matcher är dessutom inlagd i
  protokollet.
 * Serier och turneringar/klasser visas nu i ett och samma fönster. Dessutom har dialogrutan
  'Matchförteckning' utgått. Matcherna editeras nu direkt i spelschemat (nya knappar i verktygsfältet).
 * Val av idrott i serie- och turneringsinställninar. Standardvärden sätts olika beroende på vald idrott.
 * Två nya alternativ vid inmatning av manuell spelarstatistik, antal 'Gula kort' samt 'Röda kort' (främst
  för fotboll).
 * Förbättrat E-mailstöd i klubb- samt medlemsregistret. Ny dialog för hantering av gruppmail och
  standardmedddelanden.
 * Stöd för att ange 'A' för hemma- och 'B' för bortaspelare i matchprotokollets händelsedel (anv. främst för
  ishockey).
 * Fönster kan nu via menykommandon arrangeras sida vid sida eller överlappande.
 * Kommandot Uppdatera (F5) har tillkommit i Redigera-menyn. Bl.a. uppdaterar detta slutspelslagen i en
  turnering vid redigering av spelschema.
 * Vid kommandot "Lägg till" i ett tomt browse-fönster uppdaterades ej detta.
 * Kolumnordningen i browse-fönstret för maratonstatistik var felaktig.

v3.13.1 2002-08-25
 * Fönsterhanteringen har förbättrats på så sätt att progammet kommer ihåg storlek och läge på fönster. Det
  är nu också möjligt att öppna funktioner i flera olika fönster utan att stänga ner övriga. T.ex. kan
  statstik beräknas trots att matchförteckningen är öppen. Så kallade 'Browse'-fönster kan nu storleksändras
  och flyttas. Nytt är också att om t.ex. fönstret 'Serieförteckning' stängs så stängs även alla
  underliggande fönster.
 * Spelschema kan tas ut gemensamt för obegränsat antal serier och turneringar.
 * Matchförteckningen behöver ej längre stängas för val av ny serie eller turnering. Fönstret uppdateras
  automatiskt vid dubbelklick på ny serie/turn. Motsvarande gäller klubbförteckningen och medlemsregistret.
 * Matchprotokollet behöver ej längre stängas ned för byte av match. Antingen dubbelklickar man direkt på en
  ny match i förteckningen eller använder de bläddringsknappar som är inlagda längst ned i
  matchprotokollfönstret.
 * Ny hjälpfil är skriven, mera komplett än tidigare.
 * Fel uppstod vid ändring av lag i seriesammansättninen för en befintlig serie.
 * Logon i utskrifter kunde ej bytas ut. Detta görs nu genom att filen 'Logo1.bmp' byts ut.

v3.12.2 2002-06-13
 * Ingen ny funktionalitet. Färgsättningen har dock ändrats till 'Windows default' oavsett operativsystem.
 * Progammet kraschade i Windows XP när XP-temat var valt. Med 'Windows classic' som tema fungerade det dock
  felfritt.

v3.12.1 2002-06-01
 * Inroduktion av produktvarianterna "Club Edition", "Limited Edition" samt "Full Edition". Se produktsidan
  för mer information.
 * Funktion för att justera lagnamn. Vid namnändring uppdateras seriesammansättningar, spelschema samt
  laguppställningar. Detta är speciellt användbart vi uträkning av maratonstatistik då man typiskt vill
  undvika att en spelare dyker upp flera gånger under varianter på lagnamnet.
 * Förbättrad HTML multiexport, bl.a. flera sorteringsmöjligheter i spelarstatistik.
 * Diverse GUI-förbättringar, bl.a. indikering på hur många spelare som är valda till matchprotokollet.
 * När matchprotokollet lämnades med "Spara" signerades samtliga laguppställningar istället för endast den
  aktuella.
 * Vid val av domare till matchprotokollet uppdaterades dennes kollega inte automatiskt.
 * Domare sparades ej i matchprotokollet.
 * Om man vid "Export" från matchförteckningen öppnade dialogen för ändring av HTML-mallar, visades sedan fel
  matcher i förteckningen.
 * Felmeddelande uppkom vid namnbyte av klubb i klubbförteckningen.

v3.11.2 2002-04-15
 * Stöd för import av statistik från annat filformat. Användbart då man vill få in manuellt förd statistik
  från t.ex. Excel, till TEAMPLAY. Genom att markera dessa 'gamla' grupper/turneringar ihop med nya (förda i
  TEAMPLAY), adderas statistiken till en form av 'Maratonstatistik'.
 * Funktion för att justera spelarnamn i statistiksammanställningen.
 * Samlad statistik kan beräknas och summeras för flera turneringar åt gången.
 * Import av spelschema från annat filformat.
 * Vid import av medlemmar från annat filformat till en viss klubb, blev samtliga medlemmar i databasen
  medlemmar i denna klubb.
 * Fel uppstod vid namnbyte på grupp eller turnering.

v3.11.1 2002-04-01
 * Stöd för FTP har lagts till med script för inloggning samt överföring av filer.
 * Förbättrad hantering av HTML-export. En dedikerad katalog för exporterade HTML-filer har lagts till som
  underkatalog till TEAMPLAY. Sändning med FTP görs från denna katalog samt export genom knapp i toolbar,
  hamnar här.
 * Samtliga matchrapporter för en serie eller turnering kan nu exporteras genom ett enda klick på exportknapp
  i toolbar.
 * Möjlighet att öppna internet-adress/dokument från TEAMPLAY tillagt. Denna dialogruta öppnas från toolbar.
 * Ny dialog för inmatning av manuellt räknad spelarstatistik har lagts till.
 * 'Drop down'-meny för växling mellan hemma- och bortalag har lagts till i dialogen 'Laguppställning'.
 * 'Spinner' finns nu som alternativ för att ange matchresultat i matchprotokollet. Syftet är att förenkla
  vid realtidsuppdatering.
 * Den 'låsta' kolumnen i diverse 'browse'-fönster har gjorts smalare.
 * Spärr inlagd i form av dialogruta som öppnar sig då man försöker ta bort eller ändra ett lag som ingår i
  ett slutspelsträd.
 * Uträkningen av antal matcher i lagstatistiken var felaktig.
 * Vid statistikuträkning för stort antal serier kunde i vissa fall fel uppstå.

v3.10.2 2002-02-28
 * Denna version av TEAMPLAY är utvecklad i en helt ny programmiljö och är till stora delar omskriven. Den
  nya utvecklingsmiljön har bl.a. bättre stöd för toolbars, multipla val i listor, fönsterhantering m.m.
 * TEAMPLAY kör i DEMO-mode tills dess att en giltig licensnyckel aktiverats. DEMO-mode innebär att endast
  ett begränsat antal serier, matcher, klubbar o.s.v. kan hanteras.
 * Samtliga förteckningar såsom serieförteckning, matchförteckning o.s.v. har försetts med kolumnrubriker som
  man genom att klicka på, sorterar just den kolumnen.
 * Då flera serier markerats i serieförteckningen kan summerad statistik för dessa tas ut. Likaså kan ett
  samlat spelschema visas.
 * Ett antal HTML-export-mallar tillagda. Bl.a. möjlighet att exportera komplett matchprotokoll med
  tillhörande macthrapport samt spelarstatistik. Liksom för vanliga utskrifter är det nu även möjligt att
  välja engelska som språk för export till HTML. Visning av manuellt räknad spelarstatistik kan slås av
  eller
  på i dialogrutan för HTML-mallar.
 * Backup kan nu skapas och läsas på valfri plats i ett filsystem.
 * Ett antal nya funktioner har tillkommit i domar- och medlemsregistret. Bl.a. möjligheten att direkt skapa
  mail.
 * Vid editering av spelschema finns nu en "Lagväljare" till hjälp som hämtar lag direkt ur klubbregistret.
  Dessutom finns toolbar-knappar för kopiering borttagning m.m.
 * Tidigare versioner har ej varit möjliga att köra på Windows-NT-baserade operativsystem.