Klasser / Grupper

F10L - Flickor 06. Nivå lätt

F10M - Flickor 06. Nivå medel

F11L - Flickor 05. Nivå lätt

F11M - Flickor 05. Nivå medel

F12 - Flickor 04

P10L - Pojkar 06. Nivå lätt

P10M - Pojkar 06. Nivå medel

P11L - Pojkar 05. Nivå lätt

P11M - Pojkar 05. Nivå medel

P12 - Pojkar 04

P8 - Pojkar 08

P9L - Pojkar 07. Nivå lätt

P9M - Pojkar 07. Nivå medel