Regler

 

TÄVLINGSREGLER HÄSSELBYCUPEN 2018

ARRANGÖR 
Hässelby SK FF
Lördag 18 augusti – söndag 19 augusti

TÄVLINGSLEDARE
Anna Nerlich, 073-640 95 19, e-post ungdom@hskfotboll.se
Fredrik Meyer, 0708-755 397, e-post kansli@hskfotboll.se 

Kanslitelefon Hässelby SK FF, 08-759 52 75.

ÅLDERSKLASSER
P/F 07-08, 7-manna
P/F 09-11, 5-manna

SPELREGLER
Hässelbycupen spelas efter S:t Erikscupens regler i tillämpliga delar.

TÄVLINGSFORM
Lagen indelas i grupper om fyra eller fem där alla spelar mot varandra i en enkelserie. I 5-mannaklasserna publiceras inga resultat. I 7-mannaklasserna avgörs ordningsföljden mellan lagen efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande sätt:
1. Målskillnad
2. Inbördes möte
3. Flest antal gjorda mål
4. Lottdragning

I 7-mannaklsserna 07 - 08 spelas en lätt- och en medelklass i gruppspelsform. 

MATCHPROGRAM 

Matchprogram publiceras på Hässelbycupens cupsida

 

Det är varje lags ansvar att hålla sig uppdaterade på ev förändringar. Förändringar kommer även att mailas till berörda lag. 

MATCHTID
2 x 15 minuter i såväl gruppspel som slutspel.

ANTAL SPELARE OCH AVBYTARE
Ingen begränsning i antal spelare som är ombytta till match. Utbytt spelare får återinsättas i samma match (s k bandybyten). Byten görs utan domarens avblåsning.
Det är tillåtet att använda en spelare från samma klubb i flera lag i gruppspelet, dock INTE i samma klass.

DELTAGARFÖRTECKNING
Deltagarförteckning för 7-mannaklasserna skall lämnas in till planvärd före första match. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen.

DISPENSER
Spelare som har dispens från sitt distriktsförbund, eller motsvarande, har rätt att spela med i ett år yngre åldersklass. Max två dispenser/lag. Dispensintyg, eller motsvarande, skall uppvisas i för planvärd i samband med inlämnande av deltagarförteckning. Därutöver kan tävlingsledningen ge dispens i särskilda fall.

VID MATCH
• Alla spelardräkter skall vara numrerade och numren skall överrensstämma med laguppställningens nummer, gäller 7-manna.
• Numreringen skall finnas på ryggen av spelartröjan.
• Två spelare får ej ha samma nummer.
• Benskydd är obligatoriska.
• Samtliga spelare måste vara försäkrade.
• Om matchdomaren bedömer att ena laget skall byta speldräkt på grund av färglikhet, skall bortalaget byta.
• Om det vid planen finns uppmärkta områden för ledare och avbytare skall inom detta område endast finnas högst fem ledare och de avbytare som finns medtagna på laguppställningen. Finns ej sådant område uppmärkt, får högst fem ledare finnas vid avbytarnas område och domarens anvisningar skall i övrigt följas.
• Fria byten tillämpas, dvs. en spelare får bytas in och ut flera gånger under matchen och utan tillstånd från domaren.
• Om oklarheter föreligger eller problem uppstår skall lagets ledare vända sig till planvärd eller domaren.

PROTESTER OCH BESTRAFFNINGAR
Protest skall inlämnas skriftligen till planvärd av protesterande lags ansvarige ledare senast 30 minuter efter berörd avslutad match. Protestavgiften, 500 SEK, inbetalas samtidigt. Denna avgift återfås om protesten godkännes. Protester och bestraffningar handläggs av tävlingsledningen. Dessa beslut kan ej överklagas.

UTVISNINGAR
Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsledningen kan dock besluta om avstängning i ytterligare matcher om utvisningen anses grov. Varningar ackumuleras ej.

DOMARE
Domarna är huvudsakligen ungdomsdomare. Domarna är utsedda av Hässelbycupens tävlingsledare.

WALK OVER
Lag som uteblir utan giltig orsak förlorar matchen med 3-0. Lag som uteblivit från 2 matcher utesluts ur turneringen och samtliga lagets matcher utgår, såvida Tävlingsledningen ej annat beslutar.

PRISER
Samtliga spelare i 5-manna klasserna erhåller diplom (delas ut av planvärden vid ankomst). Spelarna i klass F/P-11 erhåller medaljer efter sista matchen.

ÖVRIGT
I övrigt tillämpas Sankt Erikscupens regler