Regler

 

TÄVLINGSREGLER HÄSSELBY9:AN 2020

ARRANGÖR
Hässelby SK FF
Lördag 28 mars – söndag 29 mars
Tävlingsledare; Anna Nerlich, 073-640 95 19 och Fredrik Meyer, 070-875 53 97
e-post ungdom@hskfotboll.se 

ÅLDERSKLASSER
P/F 07, 9 mot 9 liten

SPELREGLER
Hässelby9:an spelas efter S:t Erikscupens regler i tillämpliga delar.

TÄVLINGSFORM
Gruppspel 1 lördag, istället för slutspel så nytt Gruppspel 2 (fortsättningsrupper där 1:or möter 1:or, 2:or möter 2:or osv) för alla söndag. Varje lag garanteras 5 matcher

MATCHPROGRAM

Matchprogram publiceras på https://teamplay.nu/cup/?home=hasselby9an/20&layout=1&overview

Det är varje lags ansvar att hålla sig uppdaterade på ev förändringar i spelschemat. Förändringar kommer även att mailas till berörda lag.

MATCHTID
2 x 15 minuter i såväl gruppspel som i fortsättningsgrupperna.

ANTAL SPELARE OCH AVBYTARE
Ingen begränsning i antal spelare som är ombytta till match. Utbytt spelare får återinisättas i samma match (s k bandybyten). Byten görs utan domarens avblåsning.
Det är INTE tillåtet att använda en spelare från samma klubb i flera lag dvs så får en spelare bara representera ett lag.

Spelarförteckning
Spelarförteckning skall lämnas in till planvärd 30 minuter före första match. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på spelarförteckningen.

DISPENSER
Spelare som har dispens från sitt distriktsförbund, eller motsvarande, har rätt att spela med i ett år yngre åldersklass. Max två dispenser/lag. Dispensintyg, eller motsvarande, skall uppvisas i för planvärd i samband med inlämnande av spelarförteckning. Därutöver kan tävlingsledningen ge dispens i särskilda fall.

VID MATCH
• Alla spelardräkter skall vara numrerade och numren skall överrensstämma med laguppställningens nummer. Numreringen skall finnas på ryggen av spelartröjan.

• Två spelare får ej ha samma nummer.
• Benskydd är obligatoriska.
• Samtliga spelare måste vara försäkrade.
• Om matchdomaren bedömer att ena laget skall byta speldräkt på grund av färglikhet, skall bortalaget byta.
• Om det vid planen finns uppmärkta områden för ledare och avbytare skall inom detta område endast finnas högst fem ledare och de avbytare som finns medtagna på laguppställningen. Finns ej sådant område uppmärkt, får högst fem ledare finnas vid avbytarnas område och domarens anvisningar skall i övrigt följas.
• Fria byten tillämpas, dvs. en spelare får bytas in och ut flera gånger under matchen och utan tillstånd från domaren.
• Om oklarheter föreligger eller problem uppstår skall lagets ledare vända sig till planvärd eller domaren.

PROTESTER OCH BESTRAFFNINGAR
Protest skall inlämnas skriftligen till planvärd av protesterande lags ansvarige ledare senast 30 minuter efter berörd avslutad match. Protestavgiften, 500 SEK, inbetalas samtidigt. Denna avgift återfås om protesten godkännes. Protester och bestraffningar handläggs av tävlingsledningen. Dessa beslut kan ej överklagas.

UTVISNINGAR
Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsledningen kan dock besluta om avstängning i ytterligare match/er. Varningar ackumuleras ej.

DOMARE
Domarna är huvudsakligen ungdomsdomare. Domarna är utsedda av Hässelbycupens tävlingsledare (TL).

WALK OVER
Lag som uteblir utan giltig orsak förlorar matchen med 3-0. Lag som uteblivit från 2 matcher utesluts ur turneringen och samtliga lagets matcher utgår, såvida TL ej annat beslutar.