Klasser / Grupper

F12MS - F05 Medelsvår, 9-manna

F13L - F04 Lätt, 9-manna

F13MS - F04 Medelsvår, 9-manna

F14L - F03 Lätt, 11-manna

F14MS - F03 Medelsvår, 11-manna

F15L - F02 Lätt, 11-manna

F15MS - F02 Medelsvår, 11-manna

P12L - P05 Lätt, 9-manna

P12MS - P05 Medelsvår, 9-manna

P13L - P04 Lätt, 9-manna

P13MS - P04 Medelsvår, 9-manna

P14L - P03 Lätt, 11-manna

P14MS - P03 Medelsvår, 11-manna

P15L - P02 Lätt, 11-manna

P15MS - P02 Medelsvår, 11-manna