Klasser / Grupper

F11L - F06 Lätt

F11MS - F06 Medelsvår

P10L - P07 Lätt

P10MS - P07 Medelsvår

P11L - P06 Lätt

P11MS - P06 Medelsvår

P12 - P05 öppen klass, 7-manna

P9L - P08 Lätt

P9M - P08 Medel