Inngang

Hele helgen:- kr. 200.- (honnør kr.100.-)

Dag:- Kr. 100.-  (honnør kr.50.-=

(barn under 16 år - gratis)

Trafikk

Gamlebyferja går over Glomma mellom Cicignon og Gamlebyen.
Går hele døgnet ca. hvert 15. minutt og er gratis.
Det går også gratis ferje fra Gamlebyen til Fredrikstad sentrum.

Det er for tiden omfattende arbeid på Fredrikstadbrua – det kan oppstå kø.
(stor bru over Glomma – mellom gamlebysiden og sentrumsiden – eller øst og vestsiden som vi sier). 
Kan være greit å ankomme Fredrikstad slik at man slipper å bruke brua – tenker spesielt på fredag ettermiddag.

 

Veibeskrivelse:

Fredag ettermiddag / tidlig kveld vil det trolig være mye trafikk gjennom Fredrikstad.
Langhelg som mange tilbringer på hytter i Fredrikstad og på Hvaler.
Anbefaler de som skal til hallene ankomme på østsiden av Glomma, slik at de slipper kjøre gjennom Fredrikstad og over Fredrikstadbroen.

Dere som kommer E6 fra nord:
Ta E6-avkjørsel nr. 5 "Årumkrysset" og følg skilter mot Fredrikstad.
(avkjørsel 5 er den første etter Sannesundbroen ved Sarpsborg)

Dere som kommer E6 fra syd (bl.a. Sverige):
Det er to alternativer.

Alt.1.
Ta E6-avkjørsel nr. 4 "Sorbergkrysset" og følg skilter mot Fredrikstad.

Alt.2.
Ta E6-avkjørsel nr. 5 "Årumkrysset" og følg skilter mot Fredrikstad.

Alt.1 er nok raskest, og vil trolig bli anbefalt ved bruk av gps.
Denne veien har fler svinger, farstdumper, og er mørkere enn alt.2.
Undertegnede foretrekker alt 2.