Stockholms Skolidrottsförbund hälsar alla skolidrottsföreningar varmt välkomna till                                              Skol-DM i innebandy läsåret 2017-2018. 

Anmälan
Sista anmälningsdag är onsdag den 6 december. Anmälan görs under fliken Anmälan och för varje lag som ska delta så måste en separat anmälan skickas in. 


Tävlingens genomförande
Tävlingen genomförs i gruppspelsform med mestadels 3 (vid behov 2-4) lag i varje grupp. Gruppsegraren och i vissa fall bästa tvåorna går vidare till slutspelsgrupp eller till finalspel. Vad som gäller för respektive spelomgång kommer läggas upp under nyheter i samband med att gruppindelningen blir klar och läggs ut på hemsidan. 

Datum som gäller för respektive spelomgång är:

Spelomgång 1  -  Färdigspelad fredag den 26 januari 
Spelomgång 2  -  Färdigspelad fredag den 23 februari
Spelomgång 3  -  Färdigspelad fredag den 23 mars
Spelomgång 4  -  Färdigspelad fredag den 20 april 


Tävlingsklasser
Flickor  år 6, år 7, år 8, år 9, gymnasiet
Pojkar  år 6, år 7, år 8, år 9, gymnasiet 

Alla klasser spelar på stor plan med 5 utespelare + målvakt. 

Vi förbehåller oss rätten att slå ihop klasser om det blir för få anmälda lag i någon klass.


Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 475 kronor per lag och den betalas mot faktura efter anmälan. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar.

Skolor som har obetalda fakturor till Stockholms Skolidrottsförbund kan nekas deltagande i årets turnering. 


Hemmalag
Det lag som står överst i gruppindelningen är hemmalag och arrangör av gruppspelet, vilket innebär ansvar för att:

  • Boka spelplan
  • Bjuda in motståndare 
  • Tillsätta domare 
  • Rapportera in gruppspelets resultat på cupsidan


Spelplan och matchdag

Hemmalaget bokar en lämplig spelplan och bjuder in motståndarna i gruppen senast 7 arbetsdagar innan speldag. 


Domare

Hemmalaget ansvarar för att tillsätta domare till gruppspelet. 
Domararvodet delas lika mellan deltagande lag i samtliga spelomgångar, inklusive finalspel. 


Mera information Anmälan

Nyheter