Intresseanmälan domare - OktoberBollen

Sista anmälningsdag: 2021-10-10

Två icke förhandlingsbara villkor: Ni måste ha domarkläder på er när ni dömer. Ni kommer att genomföra en enkel text så att jag försäkrar mig att ni har läst tävlingsföreskrifterna.

Ange personnummer med 10 siffror

Fyll i hemtelefonnummer fast eller mobil(förälder)

Under "Övriga upplysningar"anger ni:

  1. fullständig hemandress(inkl postort och postnummer)
  2. datum och tider ni inte kan döma.

Inga egna klubbmärken, om ni spelar fotboll,  fär ni bära på er. Ange de obligatoriska uppgifterna märkt med * samt telefon bostad. Domarkompetens betyder vilken licens ni har (5-, 7-, 9-, 11-manna).

Jag håller kontakt med domarna via mejl så se till att läsa era mejl regelbundet annars kan ni missa att vara med. Arvode per minut kommer att vara minst som i Sanktan per minut för respektive åldersklass i cupen. Arvodet rapporteras till Skatteverket.

On anmälan inte är komplett kommer jag att radera det. När jag har tillräckligt med domare stänger jag anmälningsdatumet.


* Obligatoriska fält