I åldersklasserna 2000 till 2003 genomförs enbart gruppspel, dvs inget slutspel, och det görs ingen resultatrapportering. Speltiden är 2 x 15 minuter.

Medaljer kommer att utdelas till alla deltagare i samband med respektive lags sista match i turneringen.       I samtliga klasser dömer 1 domare eller 2 matchledare. Besök gärna vår spännande sponsorby i Skarpängshallen.

Hallar: Tibble CC - Centercourten, Tibblehallen nära Täby Centrum, Erikslund - Erikslundshallen vid Erikslundsskolan, Skarpäng Boll - Bollhallen (t.v.) i Skarpängshallen vid Skarpängsskolan,  Skarpäng Gy - Gymnastiksalen (t.h.) i Skarpängshallen vid Skarpängsskolan

Se även vägbeskrivning på Täby Open hemsidan www.tabyopen.se


Mera information